Latvijas dalība COST akcijās

Latvijas pārstāvji COST akciju vadības komitejās

Akciju saraksts: ?d=Latvija_COST_akcijas_28012020_majaslapai.xls

 Jaunās COST akcijas

2019. gada 4. jūnijā COST Vecāko amatpersonu komiteja apstiprināja 40 jaunas COST akcijas Akciju apraksti: ?d=COST_akcijas_04062019.pdf