Latvijas dalība COST akcijās

Latvijas pārstāvji COST akciju vadības komitejās

Akciju saraksts: ?d=Latvija_COST_akcijas_0309018_majaslapa.xls

 Jaunās COST akcijas

2018. gada 25. aprīlī COST Vecāko amatpersonu komiteja apstiprināja 40 jaunas COST akcijas Akciju apraksti: ?d=COST_akcijas_2018.pdf