Latvijas dalība COST akcijās

Latvijas pārstāvji COST akciju vadības komitejās

Akciju saraksts: ?d=Latvijas_daliba_COST_akcijas_31102017.xls

 Jaunās COST akcijas

2017. gada 23. jūnijā COST Vecāko amatpersonu komiteja apstiprināja jaunas COST akcijas Akciju apraksti: ?d=oc_2016_2_Actions_booklet.pdf