Latvijas dalība COST akcijās

Latvijas pārstāvji COST akciju vadības komitejās

Akciju saraksts: ?d=Latvija_COST_akcijas_29012018_majaslapa_statistika.xls

 Jaunās COST akcijas

2017. gada 23. jūnijā COST Vecāko amatpersonu komiteja apstiprināja jaunas COST akcijas Akciju apraksti: ?d=oc_2016_2_Actions_booklet.pdf