Latvijas dalība COST akcijās

Latvijas pārstāvji COST akciju vadības komitejās

Akciju saraksts: ?d=Latvija_COST_akcijas_12022019.xls

 Jaunās COST akcijas

2018. gada 13. novembrī COST Vecāko amatpersonu komiteja apstiprināja 40 jaunas COST akcijas Akciju apraksti: ?d=oc_2018_1_Actions_Booklet.pdf