COST programma

COST ir starptautiskās sadarbības atbalsta programma, kas izveidota, lai Eiropas līmenī atbalstītu zinātnieku un pētnieku sadarbību dažādās zinātnes un tehnoloģijas attīstības jomās. Programmas mērķis ir atbalstīt galvenokārt pirms-konkurences pētniecību, kā arī pētījumus, kas risina aktuālas sabiedrības problēmas.  

Programmas oficiālo nosaukumu veido akronīms no tās pilnā nosaukuma franču valodā – Cooperation Europeenne dans le Domaine de la Recherche Scientifique et Technique. 


COST dalībvalstis

COST programmu 1971. gadā ar Eiropas Savienības atbalstu izveidoja 18 Eiropas valstis: visas 15 toreizējās Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Norvēģija, Šveice un Turcija.

Pašlaik COST programmā piedalās 35 valstis*:

Austrija

Apvienotā Karaliste

Beļģija

Bulgārija

Čehija

Dānija

Francija

Grieķija

Horvātija

Igaunija

Islande

Itālija

Īrija

Kipra

Latvija

Lietuva

Luksemburga

Maķedonija

Malta

Nīderlande

Norvēģija

Polija

Portugāle

Rumānija

Serbija

Slovākija

Slovēnija

Somija

Spānija

Šveice

Turcija

Ungārija

Vācija

Zviedrija

Izraēla

*34 no šīm valstīm ir COST programmas dalībvalstis, bet Izraēlas dalības noteikumus programmā nosaka īpašs sadarbības līgums. Programmas aktivitātēs ir iesaistījušās sešas nevalstiskās organizācijas.

Latvija piedalās COST programmas aktivitātēs jau kopš 1997. gada, taču programmas dalībvalsts statusu tā ieguva 1999. gadā.

2013. gadā ir izveidota COST Asociācija. 


COST darbības virzieni

COST programmas ietvaros atbalsts tiek sniegts zinātnieku sadarbībai pētījumu virzienos, kuros izpētes darbus finansē no nacionālo programmu budžetiem, lai sekmētu:

  • sadarbības tīklu izveidošanu COST akciju veidā;
  • zinātnisku konferenču un semināru organizēšanu;
  • īstermiņa zinātnieku darba vizītes;
  • kopīgu zinātnisku publikāciju izdošanu.

COST programmas darbības pamatā ir „bottom-up” princips – iniciatīva uzsākt sadarbību (jaunu COST akciju) nāk no potenciālajiem zinātniskās sadarbības dalībniekiem.

Jaunas COST akcijas tēmu brīvi izvēlas un piesaka paši tās dalībnieki, kuri pārstāv vismaz piecas COST programmas dalībvalstis - 2015. gada pieteikumu konkurss.

COST programmas dalībvalstu zinātnieki var pievienoties un iesaistīties jau atbalstīto COST akciju darbībā. Pievienošanās kārtību regulē nolikums?d=Nolikums_dal_ba_COST.doc. Lai iesaistītos COST akcijas darbā interesenti Valsts izglītības attīstības aģentūrā iesniedz iesniegumu - ?d=10271_Iesniegums_COST.doc. Uz iesnieguma pamata Starptautiskās sadarbības programmu pētniecības un tehnoloģiju jomā projektu vērtēšanas komisija izskata jautājumu par Latvijas pievienošanos COST akcijai un lemj par pārstāvju nominēšanu darbam akcijas Vadības komitejā.

Plašāku informāciju par COST programmas mērķiem un darbības pamatprincipiem, kā arī par iespējām iesaistīties COST programmas atbalstītajās sadarbības akcijās un veidot jaunas sadarbības akcijas var iegūt COST programmas interneta vietnē.