ERA-NET Cofund neirodeģeneratīvo slimību jomā izsludina konkursu


Izsludināts jauns ERA-NET Cofund JPCOFUND2 projektu konkurss par tēmu “Personalizētā medicīna neirodeģeneratīvajām slimībām.” Var tikt atbalstīti pētījumi par šādām slimībām:

  • Alcheimera slimība un citas demences formas
  • Parkinsona slimība un ar PS saistītas saslimšanas
  • Prionu izraisītas slimības
  • Motoriskā neirona slimības
  • Hantingtona slimība
  • Spino-cerebellāra ataksija
  • Spinālā muskuļu atrofija


Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem. Projektiem paredzēts līdzfinansējums no programmas Apvārsnis2020 (Cofund).


Konkursā piedalās finansējošās institūcijas no Austrālijas, Beļģijas, Kanādas, Čehijas Republikas, Dānijas, Somijas, Francijas, Vācijas, Ungārijas, Īrijas, Izraēlas, Itālijas, Latvijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovēnijas, Spānijas, Zviedrijas, Turcijas un Apvienotās karalistes.


Konkursa nolikumā sniegta detalizēta informācija par apakštēmām. Projektu konkurss divās kārtās.


Laika grafiks: 

Līdz 2019. gada 12. martam 15:00 CET Pirmās kārtas projektu iesniegšana
2019. gada maija vidus Projektu vērtēšana un labāko uzaicināšana iesniegt otrās kārtas (pilno) projektu
Līdz 2019. gada 25. jūnijam 11:00 CET

Otrās kārtas (pilno) projektu iesniegšanas gala termiņš

2019. gada septembris

Pilno projektu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par finansēšanai atbalstāmajiem projektiem

2019. gada oktobra vidus

Informācijas izsūtīšana finansēšanai atbalstīto projektu konsorcijiem

2019. gada pēdējais ceturksnis/ 2020.g. pirmais ceturksnis

Projektu uzsākšana

 

Nosacījumi projekta pieteikšanai: konsorcijā jābūt pārstāvētām vismaz trim dažādām valstīm, kas piedalās konkursā. Konsorcija dalībnieku skaits ir trīs līdz seši.
Konsorcijā var tikt iekļauts papildus viens dalībnieks no valstīm, kuras līdz šim maz piedalījušās konkursos – Latvijas, Polijas, Čehijas Republikas, Ungārijas, Rumānijas, Slovēnijas, Turcijas). Tad maksimālais dalībnieku skaits var tikt palielināts līdz septiņi.
Maksimālais projektu ilgums trīs gadi. Pārējie nosacījumi apkopoti konkursa tekstā.


Papildu informācija:

  • Detalizēta informācija par projektu konkursu atrodama ŠEIT 
  • Projektu konkursa teksts atrodams ŠEIT

Kontaktinformācija
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Uldis Berķis, uldis.berkis@viaa.gov.lv
Telefons +371-29472349