ERA-CVD (sirds un asinsvadu slimību jomā)

Izsludināts projektu konkurss (JTC 2019"Starptautiski sirds un asinsvadu slimību pētniecības projekti jaunajiem zinātniekiem".

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Konkursā piedalās finansējošās institūcijas no Austrijas, Beļģijas, Kanādas, Igaunijas, Francijas, Vācijas, Izraēlas, Itālijas, Latvijas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas, Spānijas, Taivānas, Nīderlandes, Turcijas.

Konkursa nolikumā sniegta detalizēta informācija par apakštēmām. 

Konkurss noritēs vienā kārtā

Laika grafiks Līdz 2019. gada 29. aprīlim, plkst. 17.00 pēc Centrāleiropas laika Projektu iesniegšana
2019. gada jūlijs Projektu vērtēšana
2019. gada augusts Informācijas izsūtīšana finansēšanai atbalstīto projektu konsorcijiem
2019. gada ceturtais ceturksnis / 2020. gada pirmais ceturksnis Projektu uzsākšana


Nosacījumi projekta pieteikšanai: Konsorcijā jābūt pārstāvētām vismaz trim dažādām valstīm, kas piedalās konkursā, no kurām nāk pētnieku grupa jaunā zinātnieka vadībā. Konsorcija dalībnieku skaits ir trīs līdz pieci. Konsorcija koordinators ir jaunais zinātnieks. Konsorcijā noteikto ierobežojumu ietvaros var iekļaut pieredzējušu zinātnieku, bet tas netiek ieskaitīts minimālajā trīs zinātnieku grupu skaitā.

Konsorcijā var tikt iekļauts papildus viens dalībnieks no valstīm, kuras līdz šim maz piedalījušās konkursos – Latvijas, Igaunijas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas un Turcijas. Tādā gadījumā maksimālais dalībnieku skaits var tikt palielināts līdz seši.

Papildu nosacījumi, kuri jāievēro visos ERA-CVD konkursos:

  • Katrā konsorcijā var piedalīties tikai viena zinātniskā grupa no konkrētas valsts.
  • Konkrēta zinātniskā grupa var piedalīties tikai vienā projekta pieteikumā. Zinātnisko grupu identificē ar tās vadošā pētnieka CV, ko pievieno projektam.

Maksimālais projektu ilgums trīs gadi. Pārējie nosacījumi apkopoti konkursa nolikumā.

Papildu informācija:

 

Kontaktinformācija:
Uldis Berķis
Valsts izglītības attīstības aģentūra
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv
Tālr.: +371 29472349