Izsludināts konkurss zinātnieku sadarbības veicināšanai nanomedicīnas jomā

17.11.2016

Izsludināts EuroNanoMed III projekta “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine” 8. pētniecības projektu konkurss, lai atbalstītu starptautisko zinātnisko sadarbību un izcilus pētniecības projektus.

Projektu pieteikumu iesniegšana ir paredzēta divās kārtās: 

  • Pirmās kārtas projektu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 16. janvāris (CET 17:00); 
  • Otrās kārtas projektu iesniegšanas termiņš – 2017. gada 9. jūnijs (CET 17:00).

Konkursa galvenās tēmas: reģeneratīvā medicīna (regenerative medicine), diagnostika (diagnostics) un mērķtiecīgas zāļu formu piegādes sistēmas (targeted delivery systems).

Latvijas dalībniekiem finansējums projektu īstenošanai tiks piešķirts no valsts budžeta apakšprogrammas 70.06.00 “Dalības nodrošināšana Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmās” finanšu resursiem.

Papildu informācija pieejama konkursa euronanomed.net mājaslapā un Valsts izglītības un attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā

Kontaktpersona:
Dr. Linda Vecbiškena
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
Tālrunis: 67785416
E-pasts: linda.vecbiskena@viaa.gov.lv