Izsludināts ERANET - ENSUGI projektu konkurss pilsētu ilgtspējīgas attīstības jomā

13.12.2016

2016. gada 9. decembrī izsludināts vienīgais ERANET - ENSUGI projektu konkurss pilsētu ilgtspējīgas attīstības jomā. Konkursā paredzēta unikāla multidisciplināra sadarbība starp dabas, tehnisko, sociālo, humanitāro un uzvedības pētnieku grupām. 

ENSUGI projektu konkursa mērķis ir veicināt globālus sadarbības pētījumus par pārtikas, ūdens un enerģijas nodrošināšanu pilsētām, un par resursu ilgstspējīgu izmantošanu.

ERANET - ENSUGI projektu konkursa tēmas un nosacījumi projekta pieteikšanai apkopoti VIAA mājaslapā ERA-NET projekti » ENSUGI » Izsludinātie konkursi.

Projektu pieteikumu iesniegšana paredzēta divās kārtās:

  • Pirmās kārtas projektu pieteikumu iesniegšana - 2017. gada 15. marts 19:00 pēc Centrāleiropas laika; 
  • Otrās kārtas (pilno) projektu iesniegšanas termiņš - 2017. gada 20. septembris 19:00 pēc Centrāleiropas Vasaras laika. 

VIAA atbalsta tikai sekojošo divu veidu dalībniekus projektu pieteikšanai:

  1. Zinātniskā institūcija, kas atbilst Pētniecības un zināšanu organizācijas statusam pēc regulas R651/2014, un kas reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā.
  2. Uzņēmums, kas reģistrēts Latvijas Uzņēmumu reģistrā, kam galvenā darbība ir Latvijā un Latvijā ir pieejami resursi atbilstošajai zinātniskajai darbībai. Atbalsta intensitāti nosaka regula R651/2014.

Latvijas dalībniekiem finansējums projektu īstenošanai ir paredzēts no valsts budžeta apakšprogrammas 70.06.00 „Dalības nodrošināšana Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmās” finanšu resursiem.