Izsludināts ERA-NET Cofund projekta ERA CoBioTech pirmais pētniecības projektu konkurss

16.12.2016

Izsludināts ERA-NET Cofund projekta ERA CoBioTech pirmais pētniecības projektu konkurss “Biotehnoloģija ilgtspējīgai bioekonomikai”, lai atbalstītu starptautisko zinātnisko sadarbību un izcilus pētniecības projektus industriālās biotehnoloģijas jomā.

Projekta konkursa mērķis ir sekmēt globālās ekonomikas pāreju no fosilajiem resursiem uz ilgtspējīgu bioekonomiku.

Detalizēta informācija par projektu konkursu un tēmām lejupielādējama šeit.

Projektu pieteikumu iesniegšana paredzēta divās kārtās: 

  • Pirmās kārtas projektu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 2. marts (13.00 CET); 
  • Otrās kārtas projektu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 20. jūlijs (13.00 CET).

Latvijas dalībniekiem finansējums projektu īstenošanai tiks piešķirts no valsts budžeta apakšprogrammas “Dalības nodrošināšana Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmās” (70.06.00) finanšu resursiem.

Papildinformācija par ERA CoBioTech pieejama VIAA mājaslapā un projekta mājaslapā: https://www.cobiotech.eu/

Kontaktpersona:
Linda Klūga-Rajčeviča
Tālrunis: 29602793