Izsludināts M-ERA.Net 2 projektu konkurss materiālzinātņu jomā

16.03.2017

2017. gada 14. martā M-era.Net 2 (ERA-NET for materials research and innovation) ietvaros izsludināts 2017. gada projektu pieteikumu konkurss, lai atbalstītu starptautiskās sadarbības projektus materiālu zinātnēs un inovācijā, tai skaitā materiālu zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju izstrādei un saistītām ražošanas tehnoloģijām.

Projekta pieteikumu var iesniegt universitātes, zinātniskie institūti, kā arī uzņēmumi, paredzot projektā izpētes darbus no fundamentālās zinātnes līdz pat rūpnieciskajiem pētījumiem un eksperimentālajām izstrādnēm.

Projektu pieteikumu iesniegšana paredzēta divās kārtās:

  • 2017.gada 13. jūnijs plkst.12.00 (CET) - projekta idejas pieteikuma iesniegšanas termiņš;
  • 2017.gada 9. novembris plkst. 12.00 (CET) - pilna projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš.

Detalizētāka informācija par projektu konkursu VIAA mājaslapas sadaļā M-era.Net 2 » Izsludinātie konkursi.

Konkursa budžets ir ieplānots 25 milj. eiro apmērā. Latvijas ieguldījums konkursa budžetā ir 400 000 eiro, kas paredzēts projektu līdzfinansēšanai jebkurā konkursa tematiskajā prioritātē.

Konkursā piedalās 27 valstu 33 pētniecību un inovāciju finansējošas institūcijas, to skaitā ar savu finansējumu konkursā piedalās Taivānas Zinātnes un tehnoloģijas ministrija, Krievijas Inovāciju atbalsta fonds, Sanpaulu Pētniecības atbalsta fonds, Islandes Pētniecības atbalsta centrs, Izraēlas Zinātnes un attīstības industriālais centrs, Norvēģijas Zinātnes padome, Dienvidāfrikas zinātnes un tehnoloģijas pārvalde un Turcijas Zinātnes un tehnoloģiskās pētniecības padome.

2017. gada 24. martā potenciālie M-ERA.Net 2 projektu dalībnieki aicināti piedalīties tiešsaistes seminārā par 2017. gada projektu konkursa aktualitātēm.