Iepriekšējs paziņojums par ERA-NET HERA projektu konkursu

10.07.2017

ERA-NET HERA (Humanities in the European Research Area) plāno izsludināt jaunu projektu konkursu ar tēmu “Publiskās telpas: kultūra un integrācijas Eiropā” (Public Spaces: Culture and Integration in Europe). Konkursam paredzēts līdzfinansējums no ES Ietvarprogrammas Apvārsnis 2020.

Paredzamais projektu konkursa humanitārās zinātnes Eiropas Pētniecības telpā izsludināšanas datums  ir 2017. gada augusta beigas.

Saistībā ar īsu pieteikšanās termiņu (pirmajā kārtā plānots 2017. gada oktobris), lūdzam sekot līdzi aktualitātēm HERA mājas lapā, kur atrodama būs arī sīkāka informācija par plānoto projektu konkursu, kā arī HERA projekta Twitter kontā

VIAA kontaktpersona: Dr Maija Bundule, e-pasts: Maija.Bundule@viaa.gov.lv, tel. 67785423.