ERA-NET izsludina konkursu par neirozinātnes sociālajiem un likumiskajiem aspektiem

04.02.2020

Izsludināts jauns projektu konkurss ERA-NET Neuron “Starptautiski pētniecības projekti par neirozinātnes ētiskajiem, likumiskajiem un sociālajiem aspektiem” (Research Projects on Ethical, Legal, and Social Aspects (ELSA) of Neuroscience). Konkurss notiek vienā kārtā ar projektu iesniegšanas termiņu līdz 2020. gada 28. aprīlim. 

Projektu konkursā var iesniegt starptautiskus pētniecības projektus par ētiskajiem, tiesiskajiem un sociālajiem aspektiem, kas izriet no modernās neirozinātnes iespējām un radītajiem jaunajiem riskiem cilvēka un personības integritātei. Vēršam uzmanību, ka šajā konkursā netiek atbalstīta bioloģiskā un biomedicīniskā pētniecība.

Konkursā var piedalīties pētnieki no Beļģijas (Valonijas), Kanādas, Vācijas, Latvijas, Spānijas, Šveices.

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem (atbalstāmo dalībnieku kategorijas skat. konkursa nolikumā).

Plašāka informācija par konkursu pieejama ERA-NET Neuron mājaslapā

Papildu informācija

Uldis Berķis
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas
Vecākais eksperts
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv
Tālrunis: +371 29472349