ERA.Net RUS Plus projektu pieteikumu konkurss pētniecībā

ERA-NET RUS Plus projekta konsorcija 17 dalībnieki ir vienojušies par jauna pētniecības sadarbības projektu konkursa organizēšanu, lai atbalstītu starptautisko zinātnisko sadarbību un izcilus pētniecības projektus tādās zinātnes jomās kā nanotehnoloģijas/materiāli/ražošanas tehnoloģijas, robotika, veselība, vide/klimata izmaiņas un sociālās/humanitārās zinātnes.

ERA.Net RUS Plus projekta ietvaros 2017. gada 2. maijā izsludināts pētniecības projektu konkurss, kura kopējais budžets ir 10 milj. eiro apmērā.

Konkursā iesniedzamo projektu pētniecības  jomas

1. Nanotehnoloģijas:

 •       Advanced nano-sensors for Environment and Health
 •       Novel functional nanomaterials based on design and modelling

2. Vide/klimata pārmaiņas:

 •       Impact of climate change and extreme climate events on the environment
 •       Prevention and remediation of pollution of aquatic systems

3. Veselība:

 •       Regenerative Medicine, Biomaterials and Organ-on -a chip-systems
 •       Drug discovery for cancer, cardiovascular and infectious diseases

4. Sociālās un humanitārās zinātnes:

 •       Demography, conflicts and security issues
 •       Traditional and non-traditional cultural values
 •       Opportunities for and challenges to regional development and social cohesion

5. Robotika

 •      Robotics Design and Human-Robot Interaction
 •      Robots in agriculture, medicine, industry, maritime and education

Projekta pieteikumu konkursā var iesniegt universitātes, zinātniskie institūti, kā arī uzņēmumi paredzot projektā plaša spektra izpētes darbus, sākot ar fundamentāliem zinātniskiem pētījumiem līdz pat rūpnieciskajiem pētījumiem.

Laika grafiks

2017. gada 2.maijs

Konkursa izsludināšana

2017. gada 4.jūlijs

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš

2017. gada 22.septembris

 Projektu pieteikumu izvērtēšanas rezultāti

2017. gada 22.-29.septembris

Projekta vērtējuma atspēkošanas periods (rebuttal)   

2017.gada 27.oktobris

Zinātniskās komisijas sanāksme

2017.gada 22.novembris

Lēmumi par atbalstītajiem projektiem

2018.gada pavasaris

Projektu īstenošana

Lai atrastu projekta sadarbības partnerus, ERA.Net RUS Plus projekta mājaslapā šim mērķim īpaši ir izveidots partnerības instruments. Potenciālie konkursa dalībnieki var meklēt partnerus projektiem, reģistrējoties partneru meklēšanas vietnē un ievietojot tur savu interešu profilu, vai arī aplūkot potenciālo partneru profilus.

Projektu pieteikumus izvērtē dažādu valstu eksperti, kā arī ERA-Net RUS Plus projekta Zinātniskā komisija.

Lēmumu par atbalstu projekta īstenošanai pieņem nacionālā/reģionālā līmenī.

Finansējums projektu īstenošanai tiek piešķirts nacionālo/reģionālo programmu ietvaros. Latvijas dalībniekiem finansējums projektu īstenošanai tiek piešķirts no valsts budžeta apakšprogrammas 70.06.00 „Dalības nodrošināšana Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmās” finanšu resursiem.

Plašāka informācija par konkursa nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem:

 • ERA.Net RUS Plus projekta mājaslapā  
 • Konkursa paziņojums: ?d=SnT_Call_Announcement_2017.pdf
 • Vadlīnijas projekta pieteicējam: ?d=Guide_for_all_Applicants_ST_2017.pdf
 • Konkursa nolikums ?d=SnT_Terms_of_Reference_2017.pdf

Projekta partnerus var meklēt, izmantojot interneta vietni: partnering.pt-dlr.de

ERA.Net RUS Plus konkursa budžeta finansētāji 

Beļģija

Flandrijas pētījumu fonds (FWO)

Bulgārija

Bulgārijas nacionālais zinātnes fonds (BNSF)

Igaunija

Igaunijas Zinātnes padome (ETAg)

Latvija

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Rumānija

Augstākās izglītības, zinātnes, attīstības un inovācijas finansēšanas aģentūra (UEFISCDI)

Serbija

Izglītības, zinātnes un tehnoloģijas attīstības ministrija (MPNTR)

Slovākija

Slovākijas Zinātņu akadēmija (SAS)

Somija

Somijas Akadēmija (AKA)

Šveice

Šveices Nacionālais zinātnes fonds (SNF)

Vācija

Federālā izglītības un zinātnes ministrija (BMBF)

Turcija

Turcijas Zinātniskās un tehnoloģiskās pētniecības padome (Tübitak)

Moldāvija

Starptautisko projektu centrs (CIP)

Krievija

Krievijas Federācijas Izglītības un zinātnes ministrija (MON)
Krievijas fundamentālo pētījumu fonds (RFBR)
Krievijas Zinātņu akadēmijas Urālu filiāle

Krievijas Zinātņu akadēmijas Sibīrijas filiāle
Krievijas Zinātņu akadēmijas Tālo Austrumu filiāle