ERA.Net EU-LAC projektu pieteikumu konkurss “Veselība”

18 EU-LAC projekta konsorcija dalībnieki vienojās par kopēja pētniecības projektu konkursa organizēšanu, lai atbalstītu starptautisko zinātnisko sadarbību un izcilus pētniecības projektus medicīnas zinātņu un sabiedrības veselības jomās.

Konkursa kopējais budžets ir 5,8 milj. eiro.

Konkursā iesniegtajam starptautiskajam pētniecības projektam jāatbilst kādai no šādam konkursa prioritātēm:

  1. Neirodeģenerācija – cīņa ar neirodeģenerāciju veselīgai novecošanai (Neurodegeneration – Healthy aging to combat neurodegeneration): ?d=Call_topic_1.docx
  2. Infekcijas slimības – pētījumi labklājības veicināšanai: infekcijas slimību, jauno pārtikas produktu, ūdens un vektoru izraisīto slimību profilakse (Infectious diseases - Research in promotion of well-being: prevention of infectious diseases, emerging food-, water-and vector-borne diseases): ?d=Call_topic_2.docx

Projekta pieteikumu konkursā var iesniegt universitātes, zinātniskie institūti, kā arī uzņēmumi paredzot projektā plaša spektra izpētes darbus, sākot ar fundamentālās zinātnes līdz pat rūpnieciskajiem pētījumiem.

Projektu pieteikumu iesniegšanai ir paredzēta on-line kārtība.

Laika grafiks 2017. gada 9. marts plkst.16.00 (CET)  Projekta idejas pieteikuma termiņš
2017.gada jūlija vidus  Projektu ekspertīzes rezultāti
2017. gada septembris - novembris   Lēmums par atbalstu projektu īstenošanai
2017. gada novembris - 2018. gada aprīlis  Projektu īstenošanas uzsākšana

Lai atrastu projekta sadarbības partnerus, EU-LAC projekta mājaslapā ir atvērts šim mērķim īpaši izveidots partnerības instruments. Potenciālie konkursa dalībnieki var meklēt partnerus projektiem, reģistrējoties partneru meklēšanas vietnē, ievietojot tur savu interešu profilu, vai arī aplūkojot potenciālo partneru profilus no citām valstīm.

  • Projektu pieteikumus izvērtē dažādu valstu eksperti, kā arī EU-LAC projekta Zinātniskā komiteja.
  • Lēmumu par atbalstu projekta īstenošanai pieņems nacionālā/reģionālā līmenī.
  • Finansējums projektu īstenošanai tiks piešķirts nacionālo/reģionālo programmu ietvaros.

Latvijas dalībniekiem finansējums projektu īstenošanai tiek piešķirts no valsts budžeta apakšprogrammas 70.06.00 „Dalības nodrošināšana Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmās” finanšu resursiem.

Vairāk informācijas EU-LAC projekta mājaslapā.

EU-LAC konkursa “Veselība” budžetam savu finansējumu piešķir:

Argentīna  Zinātnes, tehnoloģijas un produktīvas inovācijas ministrija (MINCYT) 
Beļģija   Beļģija 
Bolīvija  Zinātnes un tehnoloģiju viceministrija (MINEDU) 
Brazīlija  Riodežaneiro pavalsts zinātnes atbalsta fonds (FAPERJ) 
Čīle  Nacionālā zinātnes un tehnoloģiju pētniecības padome (CONICYT) 
Dominikānas Republika     Augstākās izglītības, zinātnes un tehnoloģijas ministrija (MESCyT) 
Ekvadora   Augstākās izglītības, zinātnes, tehnoloģijas un inovācijas sekretariāts (SENESCYT) 
Gvatemala  Nacionālā zinātnes un tehnoloģijas padome (CONCYT) 
Itālija  Veselības ministrija (SANITA) 
Izraēla    CSO-MoH 
Spānija  Karlosa III veselības institūts  
Latvija  Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 
Panama  Nacionālais zinātnes, tehnoloģijas un inovācijas sekretariāts (SENACYT) 
Polija  Nacionālais zinātnes un attīstības centrs (NCiBR) 
Portugāle  Zinātnes un tehnoloģijas fonds (FCT) 
Peru  Nacionālā zinātnes, tehnoloģijas un inovācijas padome (CONCYTEC) 
Kostarika  Zinātnes fonds (FUNIN)  
Kostarikas  Sociālā nodrošinājuma departaments (CCSS) 
Vācija  Federālā izglītības un zinātnes ministrija (BMBF) 
Urugvaja  Urugvajas nacionālā zinātnes un inovācijas aģentūra (ANII)