EuroNanoMed III 

Nanotehnoloģija ir viena no stratēģiskajām prioritātēm Eiropā, turklāt tās izmantošana medicīnā sniedz būtisku ieguldījumu daudzu slimību agrīnākā diagnostikā un ārstēšanā. 

EuroNanoMed III (ERA-NET ON NANOMEDICINE) ir ERA-NET aktivitātes projekts, kas vērsts uz zinātnieku sadarbību dažādās valstīs nanomedicīnas jomā.

Projekta mērķis ir veicināt kopīgu pētniecības projektu īstenošanu, lai sekmētu ilgtspējīgu attīstību un sadarbību starp nanomedicīnas jomā strādājošajiem zinātniekiem, mediķiem un industrijas pārstāvjiem, kā arī efektīvu nacionālo un reģionālo pētniecības programmu nanomedicīnā koordinēšanā, nodrošinot resursu racionālu izmantošanu.

EuroNanoMed III projekta īstenošanā piedalās 25 partneri no 19 dažādām valstīm, projektu koordinē Spānijas Karlosa III Nacionālais veselības institūts (Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain). Latviju projektā ar 2016. gada septembri pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra. Projekta īstenošanas laiks ir no 2016. gada novembra līdz 2021. gada oktobrim.

Latvijas pārstāve EuroNanoMed III projekta vadības grupā:

Kontaktinformācija:
Dr. Linda Vecbiškena
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
Tālrunis: 67785416
E-pasts: linda.vecbiskena@viaa.gov.lv