EuroNanoMed III projektu pieteikumu konkurss

EuroNanoMed III projekta konsorcija dalībnieki vienojās par kopēja pētniecības projektu konkursa organizēšanu, lai atbalstītu starptautisko zinātnisko sadarbību un izcilus pētniecības projektus. Projektu pieteikumu iesniegšana ir paredzēta divās kārtās.


Projekta konkursa tēmas:

    • Reģeneratīvā medicīna (regenerative medicine),
    • Diagnostika (diagnostics),
    • Mērķtiecīgas zāļu formu piegādes sistēmas (targeted delivery systems).

 

Laika grafiks: 

2019. gada 14. novembris 

Konkursa izsludināšana

2020. gada 21. janvāris (CET 17:00)

Pirmās kārtas projektu iesniegšanas termiņš

2020. gada maijs

Uzaicinājums iesniegt pilno (detalizēti sagatavoto) projektu

2020. gada 10. jūnijs (CET 17:00)

Otrās kārtas projektu iesniegšanas termiņš

2020. gada augusts – septembris 

Atspēkošana

2020. gada septembris

Lēmums par finansējuma piešķiršanu 

2020. gada oktobris

Lēmuma par finansējuma piešķiršanu paziņošana

2020. gada beigas/2021. gada sākums

Projektu īstenošanas uzsākšana


EuroNanoMed III
konkursa budžetam savu finansējumu piešķir:
 

Beļģija

Franciski runājošās kopienas Zinātniskās pētniecības fonds  (FRS-FNRS)

Bulgārija

Bulgārijas Nacionālais zinātnes fonds (BNSF)

Kanāda

(Kvebeka)

Kvebekas veselības pētījumu fonds (FRQS)

Čehija

Čehijas Tehnoloģiju aģentūra (TACR)

Ēģipte

Zinātnes un tehnoloģiju akadēmija (ASRT)

Igaunija

Igaunijas Zinātnes padome (ETAg)

Francija

Francijas Nacionālā pētniecības aģentūra (ANR)

Grieķija

Genki Grammatia Erevnas Kai Technologias (GSRT)

Izraēla

Veselības ministrijas Galvenā pētniecības pārvalde (CSO-MOH)

Itālija

Veselības ministrija (IMH)

Latvija

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Lietuva

Lietuvas Zinātnes padome (RCL)

Norvēģija

Norvēģijas Zinātnes padome (NCR)

Polija

Nacionālais zinātnes un attīstības centrs (NCBR)

Rumānija

Augstākās izglītības, zinātnes, attīstības un inovācijas finansēšanas izpildaģentūra (UEFISCDI)

Slovākija

Slovākijas Zinātņu akadēmija (SAS)

Spānija

Attīstības un industriālo tehnoloģiju centrs (CDTI)

Karlosa III Nacionālais veselības institūts (ISCIII)

Agencia Estatal de Investigacion (AEI)

Taivāna

Zinātnes un tehnoloģiju ministrija (MOST)

Turcija

Turcijas Zinātniskās un tehnoloģiskās pētniecības padome (TUBITAK)


Latvijas dalībniekiem finansējums projektu īstenošanai piešķir VIAA no valsts budžeta apakšprogrammas “Dalības nodrošināšana Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmās” finanšu resursiem. *apstiprinājums vēl nav saņemts

Papildu informācija: