EuroNanoMed III projektu pieteikumu konkurss

EuroNanoMed III projekta konsorcija dalībnieki vienojās par kopēja pētniecības projektu konkursa organizēšanu, lai atbalstītu starptautisko zinātnisko sadarbību un izcilus pētniecības projektus. Projektu pieteikumu iesniegšana ir paredzēta divās kārtās.


Projekta konkursa tēmas:

    • Reģeneratīvā medicīna (regenerative medicine),
    • Diagnostika (diagnostics),
    • Mērķtiecīgas zāļu formu piegādes sistēmas (targeted delivery systems).

 

Laika grafiks: 

Laika grafiks 2018. gada 14. novembris  Konkursa izsludināšana
2019. gada 31. janvāris (CET 17:00) Pirmās kārtas projektu iesniegšanas termiņš
2019. gada maija beigas Uzaicinājums iesniegt pilno (detalizēti sagatavoto) projektu
2019. gada 1. jūlijs (CET 17:00) Otrās kārtas projektu iesniegšanas termiņš
2019. gada 26. augusts līdz 2. septembris  Atspēkošana
2019. gada septembris Lēmums par finansējuma piešķiršanu 
2019. gada oktobris Lēmuma par finansējuma piešķiršanu paziņošana
2019. gada beigas/2020. gada sākums Projektu īstenošanas uzsākšana

 

EuroNanoMed III konkursa budžetam savu finansējumu piešķir:

Valsts

Finanansētājs

Bulgārija

Bulgārijas Nacionālais zinātnes fonds (BNSF)

Kanāda

(Kvebeka)

Kvebekas veselības pētījumu fonds (FRQS)

Čehija

Čehijas Tehnoloģiju aģentūra (TACR)

Igaunija

Igaunijas Zinātnes padome (ETAg)

Francija

Francijas Nacionālā pētniecības aģentūra (ANR)

Grieķija

Genki Grammatia Erevnas Kai Technologias (GSRT)

Itālija

Veselības ministrija (IMH)

Latvija

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Lietuva

Lietuvas Zinātnes padome (RCL)

Norvēģija

Norvēģijas Zinātnes padome (NCR)

Polija

Nacionālais zinātnes un attīstības centrs (NCBR)

Rumānija

Augstākās izglītības, zinātnes, attīstības un inovācijas finansēšanas izpildaģentūra (UEFISCDI)

Slovākija

Slovākijas Zinātņu akadēmija (SAS)

Spānija

Attīstības un industriālo tehnoloģiju centrs (CDTI)

Karlosa III Nacionālais veselības institūts (ISCIII)

Agencia Estatal de Investigacion (AEI)

Taivāna

Zinātnes un tehnoloģiju ministrija (MOST)

Turcija

Turcijas Zinātniskās un tehnoloģiskās pētniecības padome (TUBITAK)*

 *apstiprinājums vēl nav saņemts

Latvijas dalībniekiem finansējums projektu īstenošanai piešķir VIAA no valsts budžeta apakšprogrammas “Dalības nodrošināšana Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmās” finanšu resursiem.

Papildu informācija: