Izsludināts otrais QuantERA projektu konkurss kvantu tehnoloģijās

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas daībniekiem.

Projektu pieteikumiem ir jābūt vienā vai vairākās sekojošās jomās:

 • kvantu komunikācija (quantum communication);
 • kvantu simulācija (quantum simulation);
 • kvantu skaitļošana (quantum computation);
 • kvantu informācijas zinātne (quantum information sciences);
 • kvantu metroloģija, detektēšana un attēlveidošana (quantum metrology, sensing and imaging).

Piezīmes:

 • Vienlaikus ir jāiesniedz īsais un pilnais projekta pieteikums, bet konkurss norit divās kārtās. Pirmajā kārtā tiek vērtēti īsie projektu izklāsti. Pirmo kārtu pārvarējušiem projektiem tiek vērtēti pilnie projekta pieteikumi.
 • Valstu saraksts, kas piedalās otrajā projektu konkursā, ir atšķirīgs no valstu saraksta, kas piedalījās pirmajā projektu konkursā.
 • Dažādās valstīs ir dažādi nosacījumi dalībai ERA-NET projektos. Katram projekta partnerim ir jāiepazīstas ar savas valsts atbilstības nosacījumiem.

Galvenie nosacījumi projekta pieteikšanai:

 • Konsorcijā ir jābūt pārstāvētām vismaz trim dažādām valstīm, kas piedalās konkursā. Konsorcija standarta dalībnieku skaits ir trīs līdz seši.
 • Projekta koordinators nedrīkst koordinēt vairāk par vienu projekta pieteikumu.
 • Projektu ilgums ir 24 vai 36 mēneši.

Pārējie nosacījumi ir atrodami konkursa sludinājumā.

Latvijas dalībniekiem finansējums projektu īstenošanai ir paredzēts no valsts budžeta apakšprogrammas 70.06.00 „Dalības nodrošināšana Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmās” finanšu resursiem.

Laika grafiks 2019. gada 18. februāris 17:00 pēc Centrāleiropas laika Īso un pilno projektu pieteikumu iesniegšana 
2019. gada aprīļa beigas Paziņojums par īso projektu pieteikumu konkursa rezultātiem, t.i., pieteikumiem, kuriem tiks vērtēti pilnie apraksti
2019. gada rudens Konkursa rezultātu paziņošana - informācijas izsūtīšana finansēšanai atbalstīto projektu konsorcijiem
2019. gada rudens Projektu uzsākšana
2019. gada rudens Projektu uzsākšana

 

Konkursā piedalās šādas valstis un finansējošās institūcijas

Apvienotā Karaliste

Inženierzinātnes un fizikas zinātnes pētniecības padome (EPSRC)

 Austrija

 Austrijas Pētniecības veicināšanas aģentūra (FFG)

 Austrija 

 Zinātniskās pētniecības atbalsta fonds (FWF)

Beļģija (franciski runājošie reģioni)

 Zinātniskās pētniecības fonds (FNRS)

 Bulgārija 

 Bulgārijas Nacionālais zinātnes fonds (BNSF)

 Čehija 

 Izglītības, jaunatnes un sporta ministrija (MEYS)

 Dānija 

 Dānijas Inovācijas fonds (IFD)

 Francija 

 Francijas Nacionālā pētniecības aģentūra (ANR)

 Grieķija 

 Zinātnes un tehnoloģiju apvienotais sekretariāts (GSRT)

Horvātija

Horvātijas Zinātnes padome (HRZZ)

Izraēla

Izraēlas inovācijas iestāde (MATIMOP-ISERD)

Itālija

Nacionālā zinātnes padome (CNR)

Latvija

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Lietuva

Lietuvas Zinātnes padome (RCL)

Norvēģija

Norvēģijas Pētniecības padome (RCN)

Polija

Pētniecības un attīstības nacionālais centrs (NCBR)

Polija

Nacionālais zinātnes centrs (NCN)

Portugāle

Zinātnes un tehnoloģijas fonds (FCT)

Rumānija

Augstākās izglītības, pētniecības, attīstības un inovācijas attīstības aģentūra (UEFISCDI)

Slovākija

Slovākijas Zinātņu akadēmija (SAS)

Slovēnija

Izglītības, zinātnes un sporta ministrija (MIZS)

Spānija

Ekonomikas un konkurētspējas ministrija (AEI)

Šveice

Šveices Nacionālais zinātnes fonds (SNSF)

Turcija

Turcijas Zinātnes un tehnoloģiju pētniecības padome (TUBITAK)

Ungārija

Nacionālā pētniecības, attīstības un inovācijas pārvalde (NKFIH)

Vācija

Federālā Izglītības un zinātnes ministrija (BMBF, VDI/TZ)

Zviedrija

Zviedrijas Zinātnes padome (VR)

 

Papildu informācija:


Papildu informācija:

Juris Balodis
VIAA Pētniecības starptautisko programmu nodaļas
vecākais eksperts 
E-pasts: juris.balodis@viaa.gov.lv 
Tālrunis: (+371) 29451344