Projekta izstrāde   Piezīmes
1.

Atskaites par projekta īstenošanu veidlapa

?d=Atskaite_par_projekta_posma_izpildi.doc   
2. Finanšu atskaites veidlapa ?d=Finansu_atskaite_par_projekta_posma_istenosanu.xlsx