Ilze Beverte
Valsts izglītības attīstības aģentūras
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
EUREKA Latvijas Nacionālo projektu koordinatore
Tālr.: 67785406
E-pasts: ilze.beverte@viaa.gov.lv