Atbalstītie programmas EUROSTARS-2 projekti un Latvijas dalībnieki

Nr.p.k.

Projekta nosaukums, numurs un akronīms

Latvijas dalībnieka nosaukums

Projektā iesaistītās valstis

Projekta īstenošanas laiks

Aktīvie projekti

 1.

Wildfire early detection and management system merging terrestrial and satellite image processing

 

E! 113279 Wildfire alerts

SIA Baltic Satellite Service

Latvija, Spānija, Francija

01.09.2019.-31.08.2022.

 2.

Product Fingerprinting on Large Scale

 

E! 113271 PROFILES

SIA Cunami WEB

Latvija, Austrija, Šveice (2)

1510.2019.-14.10.2021.

Noslēgtie projekti

 3.

A disruptive new EDXRF detector system

E! 11309 HPXD-EDXRF

SIA Baltic Scientific Instruments

Latvija, Norvēģija

01.10.2017.-31.03.2020.

 4.

Super Biased Ligands for Treatment of Type II Diabetes

E! 10635 SUBERB

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Latvija, Nīderlande, Zviedrija (2)

01.09.2016.-31.08.2019.

 5.

Composite Suction Caisson

E! 10568 CoSuCais

SIA Norplast

Latvija, Norvēģija (2)

01.08.2016.-31.07.2019.

 6.

Towards Autonomous Large Area Mass Production Sputtering Plants

E! 10310 OUTERMOST

SIA GroGlass

Latvija, Lietuva, Portugāle, Korejas republika

01.07.2016.-30.06.2019.

 7.

A direct drive SWT with aerodynamic pitch control of wind rotor blades and yaw oscillation damper

E! 9349 OptiSWT

SIA DME

Latvija (3), Lietuva (2)

01.04.2016.-31.03.2019.

Rīgas Tehniskā universitāte

Fizikālās enerģētikas institūts

 8.

Ultra small mobile multi-modal biometric data capture device with software application

E! 10075 MOBITOUCH ID

SIA Programmatūras testēšanas laboratorija

Latvija, Lielbritānija

01.04.2016.-28.09.2018.