Izsludināts Eurostars-2 programmas projektu konkurss

03.07.2018

Trešdien, 27. jūnijā ir sākusies projektu iesniegšana programmas Eurostars-2 10. konkursam. Programma atbalsta pētniecībā un attīstībā iesaistītus mazos un vidējos uzņēmumus, kas attīsta inovatīvus produktus, tehnoloģijas vai pakalpojumus ar mērķi panākt priekšrocības to tirgus konkurētspējā, kā arī zinātniskās institūcijas, sniedzot Latvijas valsts un Eiropas Komisijas finansējumu. 

Uzņēmumiem, lai iegūtu atbalstu, nepieciešama sadarbība ar uzņēmumu vai zinātnisko institūciju no kādas citas dalībvalsts. Projekta pieteikumus var iesniegt arī Latvijas zinātniskās institūcijas, sadarbībai piesaistot uzņēmumumus no citām dalībvalstīm.

Plašāka informācija un pieteikšanos tiešsaistē pieejama Eurostars mājaslapā. Projekta pieteikuma veidlapa ir pieejama tikai pēc reģistrēšanās.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 13. septembris.

Detalizēta informācija par Eurostars-2 programmu pieejama VIAA mājaslapas sadaļā Starptautiskās pētniecības programmas » Eurostars-2

Papildu informācija: Laura Kunga-Jēgere, Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte, EUREKA Latvijas Nacionālo projektu koordinatore, e-pasts: laura.kunga-jegere@viaa.gov.lv, tālr.: 67785406