Vīnē notiks inovatīvās uzņēmējdarbības konference

08.10.2018

No 2018. gada 21. līdz 22. novembrim Vīnē notiks konference jaunu un inovatīvu produktu ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem “Inovatīvā uzņēmējdarbība” (Innovative Enterprise), kuru rīko Austrijas Eiropas Savienības prezidentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju. Konferences lielākā uzmanība būs veltīta programmas Apvārsnis 2020 programmas iespējām uzņēmējiem, kuri vēlas veiksmīgi ienākt jaunos tirgos ar inovatīviem produktiem.

Konferencē apskatīs jautājumu par finansējuma iegūšanas iespējām uzņēmumiem - kā iegūt gan Eiropas Komisijas, gan nacionālā budžeta finansējumu. Pasākuma laikā būs iespēja tikties ar EUREKA Sekretariāta pārstāvjiem, kas atbild par EUREKA un Eurostars-2 programmām. Tāpat dalībnieki tiks iepazīstināti ar Eiropas Inovāciju padomes darbību, šobrīd aktuālo Apvārsnis 2020 programmu un nākošo programmu, kā arī ar Eiropas Fonda iniciatīvu Pan-European Fund-of-Fund, kas palīdz risināt ar riska kapitāliem saistītos jautājumus, piesaistīt investorus uzņēmumiem un samazināt nevienlīdzību Eiropas Savienībā. Konferencē piedalīsies Eiropas Komisijas, Nacionālo kontaktpunktu un uzņēmumu pārstāvji.

Konferenci būs iespējams vērot arī tiešsaistē.

Reģistrēties konferencei ir iespējams šeit un dalība ir bez maksas. 

Sīkāka informācija pieejama Innovative Enterprise Vienna mājaslapā

Papildu informācija:
Laura Kunga-Jēgere,
VIAA Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte, EUREKA un Eurostars-2 programmu koordinatore
e-pasts: laura.kunga-jegere@viaa.gov.lv
tālrunis: 67785406