Izsludināts Eurostars-2 programmas projektu konkurss

16.07.2019

Piektdien, 12. jūlijā, ir sākusies projektu iesniegšana programmas Eurostars-2 divpadsmitajam konkursam, kurā pētniecībā iesaistītie mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī zinātniskās institūcijas var saņemt Latvijas valsts un Eiropas Komisijas finansējumu.

Programma atbalsta pētniecībā un attīstībā iesaistītus mazos un vidējos uzņēmumus, kas attīsta inovatīvus produktus, tehnoloģijas vai pakalpojumus ar mērķi panākt priekšrocības tirgus konkurētspējā.

Uzņēmumiem, lai iegūtu atbalstu, nepieciešama sadarbība ar uzņēmumu vai zinātnisko institūciju no kādas citas dalībvalsts. Projekta pieteikumus var iesniegt arī Latvijas zinātniskās institūcijas, sadarbībai piesaistot uzņēmumus no citām dalībvalstīm.

Plašāka informācija un pieteikšanos tiešsaistē pieejama Eurostars mājaslapā. Projekta pieteikuma veidlapa ir pieejama tikai pēc reģistrēšanās.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 12. septembris.

Detalizēta informācija par Eurostars-2 programmu pieejama VIAA mājaslapas sadaļā Starptautiskās pētniecības programmas » Eurostars-2

Papildu informācija:

Laura Kunga-Jēgere
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
EUREKA Latvijas Nacionālo projektu koordinatore
E-pasts: laura.kunga-jegere@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67785406