Notiks tiešsaistes seminārs par Eurostars-2 programmu

30.07.2019

27. augustā notiks EUREKA Sekretariāta un Eiropas Komisijas Apvārsnis 2020 vienotās programmas Eurostars-2 organizētais tiešsaistes seminārs potenciālajiem Eurostars-2 projektu iesniedzējiem par programmas iespējām un izsludinātā 12. programmas konkursa aktualitātēm. Seminārs paredzēts maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī zinātniskajām institūcijām, kas attīsta jaunus un inovatīvus produktus, tehnoloģijas vai pakalpojumus.

Seminārā informēs par Eurostars-2 programmu, finansējuma saņemšanas iespējām, sadarbības partneru piesaisti, kā arī izsludinātā 12. programmas konkursa aktualitātēm un pieteikumu iesniegšanu tiešsaistē EUREKA/Eurostars-2 mājaslapā.

Norises laiks: 2019. gada 27.augusts, plkst. 11.00-12.00 (pēc Centrāleiropas vasaras laika)

Reģistrācija tiešsaistes semināram.

Sev interesējošos jautājumus var nosūtīt jau iepriekš uz e-pastu: webinars@eurekanetwork.org. 

Nākamais programmas Eurostars-2 projektu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 12. septembris.

Programma Eurostars-2 sniedz atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī zinātniskajām institūcijām jaunu un inovatīvu produktu vai pakalpojumu izstrādē. Programmā ir iespējams saņemt gan Latvijas valsts, gan Eiropas Komisijas līdzfinansējumu sava produkta vai pakalpojuma izstrādei un ieviešanai tirgū. Programmas projektam ir jābūt starptautiskam – tajā ir jāpiedalās vismaz divām dalībvalstīm. Uzņēmumiem, lai iegūtu atbalstu, nepieciešama sadarbība ar uzņēmumu vai zinātnisko institūciju no kādas citas dalībvalsts. Projekta pieteikumus var iesniegt arī Latvijas zinātniskās institūcijas, sadarbībai piesaistot uzņēmumus no citām dalībvalstīm.

Plašāka informācija par Eurostars-2 programmu pieejama VIAA mājaslapas sadaļā Starptautiskās pētniecības programmas » Eurostars-2.

Papildu informācija:
Laura Kunga-Jēgere,
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
EUREKA un Eurostars-2 programmu koordinatore
E-pasts: laura.kunga-jegere@viaa.gov.lv 
Tālrunis: 67785406