Eurostars-2 informatīvie pasākumi

LaiksTematsMērķgrupaOrganizatoriNorises vieta

Materiāli

13.06.2017.

Tiešsaistes seminārs potenciālajiem Eurostars-2 projektu dalībniekiem Potenciālie Eurostars-2 projektu pieteicēji VIAA Visa Latvija

Prezentācijas: ?d=Vebinars_s._g._13._junijs_prezentacijas_pilnveidotas.zip

16.02.2017.

Seminārs par Eurostars-2 2017. gada projektu konkursiem Projektu pieteicēji un īstenotāji VIAA Rīga

Prezentācijas: ?d=Eurostars_2_2017._gada_16._febru_ra_semin_rs_Prezent_cijas_u.c..zip

01.02.2017.

Tiešsasites seminārs par Eurostars-2 2017. gada 1. projektu konkursu Projektu pieteicēji un īstenotāji EUREKA Sekretariāts Visa Latvija

Semināra materiāli

12.05.2016.

Eurostars-2 informācijas diena Projektu pieteicēji un īstenotāji VIAA Rīga

Darba kārtība

Prezentācijas:?d=12052016.zip

29.09.2015.

EUREKA un Eurostars-2 ziņu diena Projektu pieteicēji un īstenotāji VIAA Rīga

Darba kārtība

Prezentācijas:?d=32893_ZINU_DIENA_2909_up.zip