Pieejams Eurydice ziņojuma īss apskats latviešu valodā par valodu mācīšanu Eiropas skolās

05.09.2018

No 2018. gada septembra Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā ir pieejams iepriekš izdota Eurydice ziņojuma “Pamatdati par svešvalodu mācīšanu Eiropas skolās – 2017” īss apskats latviešu valodā, kurā apkopota informācija par svešvalodu apguvi Eiropā skolēnu vidū.

Eurydice ziņojuma īsajā apskatā izklāstīta pašreizējā valstu politika svešvalodu mācīšanā un galvenie aspekti jaunu pieeju īstenošanā, kuras veicinātu valodu apguvi sākumskolās un vidusskolās nākotnē, kā arī ir iekļauta informācija par pētnieciskajiem darbiem un ES politikas dokumentiem. Ziņojums aptver visas Eiropas Savienības valstis, kā arī Bosniju un Hercegovinu, Šveici, Islandi, Lihtenšteinu, Melnkalni, Bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju, Norvēģiju, Serbiju un Turciju.

Īsā apskata saturs ietver šādas tēmas:

   • Barselonas mērķis – apgūt divas svešvalodas no agrīna vecuma;
   • apgūstāmās svešvalodas;
   • svešvalodu mācīšanas kvalitāte;
   • sasniedzamais svešvalodu apguves līmenis;
   • imigrējušajiem skolēniem paredzētie valodas apguves atbalsta pasākumi.

Šo ziņojumu Eiropas Komisijas vadībā izstrādāja un 2017. gada maijā publicēja Eurydice. Ziņojuma sagatavošanā ir izmantoti arī atlasīti ārējie pētījumi un Eiropas Komisijas īstenotās ekspertu semināru un līdzinieku mācīšanās pasākumu programmas materiāli.

Ar ziņojuma īso apskatu varat iepazīties un to lejupielādēt mājaslapas sadaļā Eurydice » Eurydice publikācijas.