Publicēts galveno faktu buklets par skolotāja profesiju Eiropā latviešu valodā

05.09.2018

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā publicēts tulkots Eurydice galveno faktu buklets latviešu valodā “Skolotāja profesija Eiropā: darba gaitu uzsākšana, izaugsme un atbalsts”, kurā kodolīgā veidā sniegta informācija par skolotāja darba gaitu uzsākšanu, izaugsmi un atbalstu.

Bukletā apskatītas šādas tēmas:

   • galvenās ar skolotāju piedāvājumu un pieprasījumu saistītās problēmas;
   • skolotāja kvalifikācijas un amata apgūšana;
   • skolotāju karjeras attīstīšanas iespējas;
   • skolotāju profesijas standarts;
   • skolotāju pastāvīgā profesionālā pilnveide un atbalsts;
   • skolotāju darba vērtēšana.

Eurydice ziņojumā skolotāja profesija ir analizēta sākot no sākumskolas līdz vidējās izglītības skolotājam valsts un pašvaldību finansētās skolās. Ziņojumā iekļautie Eurostat dati attiecas uz 2015. gadu, tiek izmantoti arī dati par 2016./2017. mācību gadu. Ziņojums apskata situāciju 28 ES dalībvalstīs, kā arī Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Šveicē, Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, Islandē, Lihtenšteinā, Melnkalnē, Norvēģijā, Serbijā un Turcijā, kopumā aptverot 43 izglītības sistēmas.

Ar ziņojuma bukletu varat iepazīties un to lejupielādēt mājaslapas sadaļā Eurydice » Eurydice publikācijas.