2017.gada projektu konkursi

17.01.2017

Kopuzņēmums "Biorūpniecība" (Bio-Based Industries Joint Undertaking, BBI JU) ir publiskā-privātā partnerība, ko veido Eiropas Komisija (EK) kā publiskais partneris un Biorūpniecības konsorcijs (BIC) kā privātais partneris.

Kopuzņēmumā darbojas 27 Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvju grupa (Latvijas pārstāvis ir Tālis Laizāns) un zinātniskā komiteja.

BBI JU kopējais budžets ir 3,7 miljardi eiro, no kuriem aptuveni 75% piešķir privātie partneri.

BBI JU projektu tēmas nosaka biomasas vērtību ķēžu pieeja. Mērķis ir radīt bioloģiskas izcelsmes produktus un attīstīt jaunus tirgus segmentus, kur produkcijas ieguvē izmanto biomasu un organiskos atlikumus, izmantojot biorafinēšanas metodes.

Projektu konkursi notiek katru gadu. 2017. gadā plānotais projektu iesniegšanas termiņš: no aprīļa līdz 8. septembrim.

Projektu konkursa tēmu izsludināšana plānota 2017. gada 11. aprīlī.

Pieteikšanās noteikumi ir līdzīgi EK programmai Horizon 2020. Būtiskākā atšķirība – BBI JU atbalstītie projekti ir uzskatāmi par biznesa plānu, kas aptver pilnu vērtību ķēdi - no izejmateriālu iegūšanas līdz produkta nokļūšanai pie gala lietotājiem. Projektiem jābūt komerciāliem.

Plašāka informācija par kopuzņēmuma „Biorūpniecība” projektu konkursiem: www.bbi-europe.eu.

Pasākumi

  • 2017. gada 27. - 30. marts - World Bio Market. Norises vieta – Amsterdama, Nīderlande. Pieteikšanās un programma pieejama šeit.
  • 2017. gada 28. aprīlis – KU „Biorūpniecība” projektu konkursa 4.informācijas diena un projekta partneru meklēšanas pasākums (Open Info Day & Brokerage event ), Brisele, Beļģija. Pieteikšanās un programma pieejama šeit.