Izsludināts Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības projektu pieteikumu konkurss

Konkursam var iesniegt pētījumu projektu pieteikumus visās zinātnes nozarēs. Projekta dalībnieki var būt universitātēs, augstskolās un zinātniskajās institūcijās strādājošie zinātnieki un akadēmiskais personāls. Projektā piedalās visu trīs Fonda dalībvalstu - Latvijas, Lietuvas un Taivānas, zinātnieki.

Projekta izpildes maksimālais laiks ir trīs gadi.

Projekta pieteikumu gatavo atbilstoši konkursa nolikumam aizpildot Fonda apstiprināto projekta pieteikuma veidlapu (projekta_pieteikuma_forma_f.doc?d=files/news/24404/projekta_pieteikuma_forma_f.doc). Projekta īstenošanā iesaistītie Latvijas, Lietuvas un Taivānas zinātnieki projekta pieteikumu iesniedz katrs savas valsts par konkursu atbildīgajā institūcijā.

Latvijas Zinātnes padome organizē un nodrošina projektu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanu Latvijā atbilstoši noteiktajiem zinātniskās kvalitātes kritērijiem, pamatojoties uz Latvijas Zinātnes padomes izstrādātu un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotu projektu zinātniskās kvalitātes novērtēšanas metodiku.

Informāciju par Fondu un 2018.gada projektu pieteikumu konkursu angļu valodā var atrast Fonda interneta vietnē, kas atrodas Lietuvas Izglītības un zinātnes ministrijas  mājaslapā

Projekta partneru meklēšanā palīdzēs Lietuvas Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapas interneta vietne.

Fonds katram sekmīgā projekta dalībniekam piešķir finansējumu:

   • eksaktajās zinātnēs - 25 000 USD/gadā;
   • humanitārās un sociālās zinātnēs - 20 000 USD/gadā. 


Latvijas partneris projekta iesnieguma veidlapu iesniedz:

   • papīra formātā vienā eksemplārā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) lietvedībā (adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, 5. stāvs)
   • vai nosūta pa pastu (adrese: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija),
   • vai arī projekta iesnieguma elektronisko versiju (PDF datnes formātā ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu) nosūta uz e-pastu info@viaa.gov.lv.

Identisku projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju PDF datnes formātā projekta Latvijas partneris, ievērojot konkursa termiņu, nosūta uz e-pasta adresi ineta.pliksa@viaa.gov.lv .

Latvijā projekta pieteikumu iesniedz VIAA lietvedībā līdz 2018. gada 31. maija (plkst. 17:00). Ja projekta pieteikumu nosūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata vēstules pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

Konkursa rezultātu paziņošana paredzēta 2018. gada decembrī.

Projektu īstenošanas uzsākšana plānota ar 2019. gada 2.janvāri.

 

Kontaktinformācija:

Maija Bundule 
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja
Tālr.: 67785423 
E-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv  

Ineta Plikša
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: 67785485
E-pasts: ineta.pliksa@viaa.gov.lv