Zinātnes un tehnoloģiju programmas apvienotās Latvijas - Ukrainas komisijas apstiprinātie projekti

2018. gada 21. novembrī Zinātnes un tehnoloģiju programmas apvienotā komisija pieņēma lēmumu par atbalstu sešu Latvijas – Ukrainas sadarbības programmas projektu īstenošanai (2019. – 2020. g): 

Lasīt Sēdes protokolu

1. “Jaunu neiroprotektīvu savienojumu, Sigma-1 receptora pozitīvu alostērisku modulatoru, neiroķīmiskā profilēšana un smadzeņu vizualizācija”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. Maijas Dambrovas (Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Latvija) un Dr. Tatianas Borisovas (Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas (turpmāk-Ukrainas NZA) Palladina Bioķīmijas institūts) vadībā;

2. “No azidopurīna-tetrazolopurīna tautomērijas teorētiskās izpratnes līdz tās pielietojumam medicīnas ķīmijā un materiālu ķīmijā”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. Māra Turka (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija) un Dr. Andreija A. Fokina (Igora Sikorska Kijevas Politehniskais institūts, Ukraina) vadībā;


3. “Jaunas energoelektronikas iespējas bezvadu elektroenerģijas pārvadei”, kurā iesaistītas zinātnieku grupasDr.Jāņa Zaķa (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija) un Dr. Oleksandra Huseva (Čerņigovas Nacionālā tehnoloģiju universitāte)vadībā;


4. “Invazīvās zivs rotana (Perccottus glenii) ekspansijas Austrumeiropā ekoloģiskie un bioloģiskie trigeri”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr Mihaila Pupiņa (Daugavpils Universitāte, Latvija) un Dr. Yuriya Kvacha (Ukrainas NZA Jūras bioloģijas institūts) vadībā;


5. “ABO3 perovskītu virsmas struktūras, luminiscences un vadītspējas īpašību anomālās uzvedības raksturojums pie zemām temperatūrām un ab-initio aprēķini”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. Jevgenija Kotomina (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts) un Dr. Ninas Krainyukovas (Ukrainas NZA B.Verkina Zemas temperatūras fizikas un inženierzinātņu institūts) vadībā;


6. “Digitālās gatavības un cilvēkkapitāla attīstības dzimumu aspekti reģionos”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. Veltas Ļubkinas (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvija) un Dr. Olenas Mykhailenko (Ternopiļas Nacionālā ekonomikas universitāte, Ukraina) vadībā.

 

Zinātnes un tehnoloģiju programmas apvienotā komisija pieņēma lēmumu par  četru  projektu iekļaušanu  rezerves sarakstā. Finansēšanai  apstiprināts ir pirmais rezerves sarakstā iekļautais projekts:

1. „Pašasociējošos kaliksarēnu un dihidropiridīna hibrīdu izveide DNS transportam - fizikāli ķīmisko un bioaktivitātes īpašību pētījumi”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. Kārļa Pajustes (Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Latvija) un Dr. Romana Rodika (Ukrainas NZA Organiskās  ķīmijas institūts) vadībā.