Projekta izstrāde   Piezīmes
1.

Programmas “Osmoze”  2019. gada konkursa nolikums 

?d=33492_Nolikums_Osmoze_2019_.doc  
2.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Francijas Republikas Ārlietu un starptautiskās attīstības ministrijas 2016. gada 9. februāra administratīvā vienošanās par sadarbību Hubert Curien partnerības programmā „Osmoze”

?d=OSMOZE_arrangement_starpvalstu_2016.pdf  Materiāls franču un latviešu valodā 
3. Labās prakses vadlīnijas ?d=Labas_prakses_vadlinijas_OSMOZE.doc  Materiāls angļu valodā 

4.

Atskaite par projekta īstenošanu

?d=Atskaite_projekta_izpilde.doc   
5. Finanšu atskaite ?d=Finansu_atskaite_OSMOZE.xlsx   
6. Programmas “Osmoze”  2019.gada konkursa projekta pieteikuma veidlapa ?d=15775_Osmoze2019_piet_veidlapa.doc