Apstiprināti sadarbības projekti Latvijas – Francijas partnerības programmā "OSMOZE"

12.02.2016

Rīgā 2016. gada 10. februārī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Francijas Republikas Ārlietu un starptautiskās attīstības ministrijas sadarbības Hubert Curien partnerības programmas „Osmoze” Latvijas – Francijas atlases komisijas pārstāvju sanāksmē tika apstiprināti pieci zinātniskās sadarbības projekti.

Projektu īstenošana notiks 2016. – 2017. gadā, paredzot sadarbības vizītes abu pušu zinātniekiem Latvijā un Francijā.

Latvijas un Francijas zinātniskās institūcijas iesniedza kopējus projektus par sadarbību divu gadu periodā mobilitātes pasākumu ietvaros, lai izstrādātu vai sekmētu augsta līmeņa zinātnisko pētījumu īstenošanu un konkurētspējīgu tehnoloģiju izstrādi.

Apstiprinātie projekti:

  • “Bakteriālo ogļskābes anhidrāžu multivalentie inhibitori: molekulārā inovācija pretinfekcijas līdzekļu laukā” –  Organiskās sintēzes institūts (projekta vadītājs Dr.chem. Raivis Žalubovskis);
  • “Nanodaļiņu iemaisīšana metāliskos sakausējumos ar impulsveida elektromagnētisko iedarbību” – Latvijas Universitātes Fizikas institūts (projekta vadītājs Dr. phys. Andris Bojarēvičs);
  • “ALD uz grafēna pielietojumam optiskos biosensoros” – Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūts (projekta vadītājs Dr.chem. Donāts Erts);
  • “Dipola blokādes/antiblokādes efekta kontrole Ridberga atomu ansambļos ar elektromagnētiskā lauka palīdzību” – Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts (projekta vadītāja Dr. phys. Teodora V. Kirova);
  • “Eiropas nemateriālā kultūras mantojuma tiesību salīdzinošs pētījums” – Latvijas Kultūras akadēmija (projekta vadītāja Anita Vaivade,  PhD in Arts).

Ar apstiprināto projektu iesniedzējiem no Latvijas puses līgumus slēgs Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Šī bija jau astotā reize, kad Latvijas – Francijas partnerības programmā „Osmoze” tika apstiprināti zinātniskās pētniecības sadarbības projekti. Plānots, ka nākamais projektu konkurss tiks izsludināts 2017. gada 1. februārī, bet devītā Latvijas – Francijas atlases komisijas pārstāvju sanāksme notiks 2017. gada novembra otrajā pusē Parīzē.