Francijas - Latvijas sadarbības programma zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās „OSMOZE”

Sadarbības programma no 2011.-2015. gadam tika īstenota saskaņā ar 2011. gada 1. decembra administratīvo vienošanos starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un Francijas Republikas Ārlietu un Eiropas lietu ministriju „Par kārtību, kādā iesniedzami divpusējie zinātniskās sadarbības projekti Hubert Curien partnerības Latvijas un Francijas sadarbības programmas „OSMOZE” ietvaros”.
 

2014.-2015. gadā īstenotie sadarbības projekti

 Nr.

Projekta nosaukums

Latvijas dalībnieks

Francijas dalībnieks

 1.

Hepatīta B vīrusa replikācijas modelēšana hepatocītiem līdzīgās šūnās

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Bioterapijas pētniecības institūts (Institut de Médecine Régénératrice et de Biothérapie (IMRB),

INSERM U1040; Hepatic Physiopathology laboratory) (Monpeljē, Francija))

 2.

DNS bojājumi un DNS reparācijas ceļi cukura diabēta apstākļos: no 1,4 dihidropiridīniem atvasinātu reparācijas veicinātāju loma

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Atoma pētījumu centra nanozinātņu un krioģēnijas institūts (fr.Institut Nanosciences et Cryogénie, CEA, (Grenoble, Francija))

 3.

Raugu anhidrobiozes mehānismu pētījums

Latvijas Universitāte

Burgundijas universitāte (Procédés Alimentaires et Microbiologiques, Université de Bourgogne(Dižona, Francija))

 4.

No koku biomasas iegūto polifenolu struktūras-antioksidantās aktivitātes sakarību molekulārā raksturošana

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Limožas Universitāte (fr. Université de Limoges)

(Limoža, Francija))

 5.

Pētniecības tīkla izveide nemateriālā kultūras mantojuma tiesību jomā

Latvijas Kultūras akadēmija

Starptautiskās tieslietu sadarbības pētījumu centrs (fr. Centre d'Etudes sur la Coopération Juridique Internationale, CECOJI)(Parīze, Francija))