Valdība atbalsta zinātnisko institūciju strukturālās reformas un pētniecības resursu konsolidāciju

22.10.2014

21. oktobrī valdība atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto informatīvo ziņojumu „Par Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādņu 2014.-2020. gadam ieviešanas rīcības plāna, kas ietver Viedās specializācijas stratēģijas pasākumu plānu un rezultātu rādītāju sistēmas aprakstu, izstrādes progresu” un tajā ietverto IZM izstrādāto zinātnisko institūciju reformu.

Lasīt vairāk »

Notiks diskusija biomedicīnas, biofarmācijas un medicīnas tehnoloģijas jomā

10.10.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) 15. oktobrī rīko atkārtotu diskusiju par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam biomedicīnas, medicīnas tehnoloģijas un biofarmācijas jomā.

Lasīt vairāk »

Notiks atkārtota diskusija biomedicīnas un biotehnoloģijas jomā

10.07.2014

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru šodien, 10. jūlijā, rīko atkārtotu diskusiju par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam biomedicīnas un biotehnoloģijas jomā.

Lasīt vairāk »

Aicinām piedalīties diskusijā par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam IKT jomā

28.05.2014

Turpinot jau uzsākto diskusiju ciklu, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru aicina Jūs 2014. gada 5. jūnijā pārstāvēt savas organizācijas viedokli diskusijā par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam IKT jomā.

Lasīt vairāk »

Aicinām piedalīties diskusijā par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam viedās enerģētikas jomā

14.05.2014

Turpinot jau uzsākto diskusiju ciklu, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru aicina Jūs 2014. gada 26. maijā pārstāvēt savas organizācijas viedokli diskusijā par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam viedās enerģētikas jomā.

Lasīt vairāk »

Diskusija par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam zināšanu ietilpīgas bioekeonomikas jomā

12.05.2014

Turpinot jau uzsākto diskusiju ciklu, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru aicina Jūs 2014. gada 16. maijā pārstāvēt savas organizācijas viedokli diskusijā par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomā.

Lasīt vairāk »

Diskusija par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu jomā

07.05.2014

Turpinot jau uzsākto diskusiju ciklu, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru aicina Jūs 2014. gada 9. maijā pārstāvēt savas organizācijas viedokli diskusijā par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam viedo materiālu jomā. 

Lasīt vairāk »

Diskusija par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam biomedicīnas, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācijas un biotehnoloģijas jomā

25.04.2014

Turpinot jau uzsākto diskusiju ciklu, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru aicina apmeklēt diskusiju par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam biomedicīnas, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācijas un biotehnoloģijas jomā.

Lasīt vairāk »