Zinātnieku nakts

2015. gada 25. septembrī vienlaikus astoņās pilsētās – Rīgā, Salaspilī, Jelgavā, Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī un Valmierā - notiks ikgadējais Zinātnieku nakts pasākums.

Zinātnieku nakts ir Eiropas līmeņa pasākums, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas augstskolām, zinātniskajiem institūtiem un muzejiem. Ar šo pasākumu Latvija iekļaujas to daudzo Eiropu valstu - Eiropas Zinātnieku nakts organizētāju skaitā, kuras septembra nogalē organizē dažādus pasākumus vairāk nekā 200 Eiropas pilsētās, lai atraktīvā veidā skaidrotu zinātnes sasniegumus un ļautu ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.

Šogad Zinātnieku nakts aktivitātes Latvijā veltītas gaismas tematikai, sniedzot ieskatu daudzveidīgajos gaismas izpausmes veidos dabā un sabiedrībā un tās izmantošanā.  

25. septembrī plašākai sabiedrībai apskatei būs atvērti zinātniskie institūti, augstskolu fakultātes, bibliotēkas un muzeji, kur interesenti varēs iesaistīties diskusijās, uzdot jautājumus zinātniekiem, piedalīties zinātniskos eksperimentos un uz brīdi izjust zinātnieka ikdienu.

Zinātnieku nakts – tā ir iespēja ienirt interesantajā, aizraujošajā un pat mistiskajā zinātnieka dzīvē un atklāt sev kaut ko jaunu. No jauna atklāt lietas, bez kurām mūsu ikdienas dzīve šodien vairs nav iedomājama un kuras mums ir pieejamas pateicoties zinātnes sasniegumiem. Iepazīties ar jaunām tehnoloģiju idejām, kas pateicoties zinātnei, var ienākt mūsu sadzīvē.

Aicinām izmantot iespēju uzzināt nezināmo un ielūkoties vietās, kas ikdienā pieejamas tikai speciālistiem!

Informācija par Zinātnieku nakti Eiropā: www.ec.europa.eu/research/researchersnight.