EEZ un NFI programmas atbalstīs pētniecības un izglītības projektus

Aktualitātes, 16.01.2019

Šodien, 2019. gada 15. janvārī, valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” koncepcijas projektu. Pēc programmas apstiprināšanas Latvijai līdz 2024. gada pavasarim būs pieejams 17 milj. eiro liels finansējums pētniecībai un izglītībai, stipendijām, kā arī izglītības programmu veidošanai ar mērķi radīt skolēnu un jauniešu interesi par STEM jomām.

Programmu plānots īstenot trīs jomās. Baltijas pētniecības programmā tiks finansēti sadarbības projekti pētniecībā starp trim saņēmējvalstīm - Latviju, Igauniju, Lietuvu un donorvalstīm – Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu. Mobilitātes jeb stipendiju apakšaprogramma atbalstīs Latvijas, Norvēģijas, Lihtenšteinas vai Īslandes studentus, augstskolu akadēmisko un neakadēmisko personālu. Savukārt trešās programmas ietvaros reģionālajiem inovācijas centriem Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī būs iespēja attīstīt jaunas izglītības un mācību programmas un ārpus centra pasākumus skolotājiem, studentiem un skolēniem zinātnē, tehnoloģijās, inženierzinātnēs un matemātikā.

Lai uzsāktu programmas īstenošanu, IZM izstrādās Ministru kabineta (MK) noteikumus par programmas ieviešanas un uzraudzības kārtību, tai skaitā, programmas mērķus, pieejamo finansējumu, sasniedzamos rezultātus, projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, atbalstāmo aktivitāšu un citus nosacījumus.

Kopējais programmas finansējums ir vairāk nekā 17 milj. eiro, no tiem  6 milj. eiro ir Norvēģijas finanšu instrumenta piešķīrums, 8,5 milj. eiro - EEZ finanšu instrumenta piešķīrums, bet 2,5 milj. eiro -  nacionālais programmas līdzfinansējums.

Šodien valdībā apstiprinātais MK rīkojuma projekts un koncepcijas projekts “Par Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda līdzfinansētās programmas “Pētniecība un izglītība” koncepcijas projektu” pieejams MK mājaslapā.