Iespēja pieteikties studiju un pētniecības stipendijām Vācijā

Aktualitātes, 26.11.2019

Līdz 2020. gada 15. janvārim jaunajiem zinātniekiem (doktorantiem) un pēcdoktorantūras pētniekiem, augstskolu mācībspēkiem un studējošajiem maģistrantūras programmās ir iespēja pieteikties Katoļu Akadēmiskā ārzemju dienesta (KAAD) stipendijām Vācijā. Potenciālajiem stipendiātiem obligātas ir labas vācu valodas zināšanas.

KAAD stipendijas studijām un pētniecības vizītēm Vācijā paredzētas kandidātiem ar ļoti labām vācu valodas zināšanām un katoļu konfesijas pārstāvjiem. Izņēmuma gadījumos drīkst pieteikties arī citu kristīgo konfesiju pārstāvji, ja tos ieteikuši viņu garīgie vadītāji un atbalsta KAAD partnergrēmijs Latvijā, pie kura šajā gaidījumā aicinām vērsties.

Stipendijas tiek piešķirtas visos studiju virzienos, tostarp reliģiju zinātnē, izņemot teoloģiju.

Stipendijas var saņemt:

 • jaunie zinātnieki un pēcdoktorantūras pētnieki, kuri:
  • Latvijā strādā pie promocijas darba un plāno pētniecisko vizīti Vācijā. Izņēmuma gadījumos atbalstu var saņemt doktora studijām Vācijā maksimāli līdz 3 gadiem, ja tās plānots noslēgt Vācijā un Latvijā netiek piedāvāta izvēlētā specializācija;
  • pēc iegūtā grāda Latvijā plāno pētniecisko vizīti vai zinātniskās kvalifikācijas padziļināšanu Vācijas augstskolā;
  • plāno papildu studijas Vācijā bez noteiktu grādu ieguves, tajā skaitā medicīnā.
 • augstskolu mācībspēki, kurus ielūdz Vācijas augstskolas vai citas zinātniskās institūcijas uz īsām pētnieciskām vizītēm līdz 6 mēnešiem.
 • studējošie maģistru programmās, kuri Vācijā plāno iegūt papildu informāciju vai pētījumus saviem maģistru darbiem. Priekšnoteikums ir pabeigtas bakalaura studijas Latvijā. Pilnas maģistra studijas Vācijā var saņemt atbalstu tikai tajos gadījumos, ja Latvijā netiek piedāvāta konkrētā studiju programma.

Prasības stipendiju kandidātiem:

 • teicami rezultāti studijās vai pētniecībā;
 • labas vācu valodas zināšanas;
 • aktīva reintegrācija Latvijā pēc studiju vai pētniecības darba beigām;
 • iesaiste Latvijas baznīcas dzīvē vai gatavība starpreliģiskajam dialogam un alumni aktivitātēm, ja kandidāts ir no citas kristīgās konfesijas.

Interesentiem jāaizpilda pieteikšanās forma vācu valodā un jānosūta Markum Leimbacham uz e-pastu: leimbach@kaad.de. KAAD izvērtēs saņemtos pieteikumos atbilstīgi kritērijiem. Pēc izvērtēšanas potenciālajiem stipendijas saņēmējiem izsūtīs iesniedzamo dokumentu sarakstu, kas līdz 15. janvārim papīra formātā jānosūta uz KAAD Vācijā, kā arī partnergrēmijam Latvijā uz e-pastu: iveta.leitane (at) lu.lv.

Plašāka informācija: www.kaad.de

Kontaktinformācija: Iveta Leitāne, iveta.leitane@lu.lv