Latvijas pētnieki varēs piedalīties Lietuvas pētniecības konkursā

Aktualitātes, 17.12.2019

EEZ/Nor

Lietuvas pētniecības padome 2020. gadā uzsāks Lietuvas atklāto pētniecības konkursu Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu Baltijas pētniecības programmā, kurā aicināti piedalīties arī Latvijas pētnieki.

Projektu iesniedzēji būs Lietuvā reģistrētas pētniecības organizācijas, taču projekta pieteikumā obligāti iekļaujami partneri no visām trim Baltijas valstīm un vismaz no vienas donorvalsts – Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas.

Konkursu plānots izsludināt 2020. gada februārī, tāpēc jau šobrīd Latvijas pētnieki aicināti iepazīties ar projekta tēmām kādā no piecām tematiskajām prioritātēm, un sazināties ar partneriem Lietuvā, Igaunijā un Norvēģijā.

Plānots, ka projektu īstenošanas ilgums būs 36 mēneši, maksimālais projekta pieteikuma apjoms ir 1 milj. eiro. Turpmāka informācija par konkursu būs atrodama Lietuvas Pētniecības padomes tīmekļvietnē.

Baltijas pētniecības programma izveidota, lai veicinātu uz pētījumiem balstītu zināšanu attīstību Baltijas valstīs, īstenojot sadarbību pētniecībā starp Norvēģiju, Islandi, Lihtenšteinu un Baltijas valstīm. Programmas ietvaros pētniecības organizācijas no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas piedalās atklātos pētniecības konkursos Igaunijā (2018. - 2019. gadā), Latvijā un Lietuvā – 2020. gadā.