Apstiprināti papildu 8 mobilitāšu projekti Stipendiju aktivitātes ietvaros

Aktualitātes, 29.10.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Pētniecība un Stipendijas” aktivitātē „Stipendijas” atbalstījusi papildu 8 projektu īstenošanu.

Sākotnēji projektus apstiprināšanai izvirzīja vērtēšanas komisija pēc administratīvo, atbilstības, kvalitātes un finansējuma piešķiršanas vērtēšanas kritēriju pārbaudes. Komisijas darbā piedalījās eksperti no Norvēģijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Latvijas zinātnieki.

Izvērtējot projektu iesniegumus, komisija rezerves sarakstā iekļāva tos projektus, kuri kvalitātes atbilstības vērtēšanā ir saņēmuši vismaz 35 punktus, bet iegūtais punktu skaits nebija pietiekams to finansēšanai. 20 iepriekš apstiprināto projektu līgumu slēgšanas procesā radās līdzekļu ietaupījums, kā rezultātā radās iespēja papildu atbalstīt 8 projektu īstenošanu no rezerves saraksta. Līdz ar to pavisam aktivitātē “Stipendijas” ir apstiprināti 28 projekti.

Kopējais programmas aktivitātei “Stipendijas” pieejamais finansējums ir 1 045 037 eiro.

Detalizētu apstiprināto projektu iesniegumu sarakstu skatīt šeit.