Publicēts Eurydice ziņojums par svešvalodu apguvi Eiropas skolās

30.12.2016

Eurydice ziņojumā sniegts salīdzinošs pārskats par Eiropas skolu valsts pārbaudes darbiem, kuros vērtētas vidējās izglītības pirmā un otrā posma skolēnu valodu kompetences.

Lasīt vairāk »

Publicēts jaunākais Karjeras ziņu izdevums

30.12.2016

Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments ir apkopojis informāciju par aktualitātēm karjeras attīstības jomā un aicina iepazīties ar jaunāko Karjeras ziņu izdevumu.

Lasīt vairāk »

Aicina pieteikties Erasmus+ mobilitātes projektu īstenošanai izglītības un mācību jomā

29.12.2016

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) līdz 2. februārim aicina iesniegt pieteikumus Erasmus+ programmas personu mobilitātes projektu īstenošanai  izglītības un mācību jomā skolu, profesionālās, pieaugušo un augstākās izglītības sektoros. 

Lasīt vairāk »

Publicēts Eurydice ziņojums par uzņēmējdarbības izglītību Eiropas skolās

29.12.2016

Eurydice ziņojumu sēriju papildinājis latviešu valodā iztulkots pirmreizējs un apjomīgs ziņojums par uzņēmējdarbības izglītību Eiropas skolās (vispārizglītojošās ISCED 1-3 programmās un skolas vidē organizētā sākotnējā PIA).

Lasīt vairāk »

EK informācijas dienas par programmas Apvārsnis 2020 atsevišķiem IKT tematiem

28.12.2016

2017. gada 10. janvārī Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju (DG CNECT) Luksemburgas nodaļa rīko informācijas un sadarbības dienu par IKT darba programmas ICT-23 Interfaces for accessibility temata aktuāliem jautājumiem.

Lasīt vairāk »

Seminārs Rīgā par Erasmus+ mācību mobilitātes projektiem pieaugušo izglītībā

27.12.2016

2017. gada 5. janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko semināru par personu mobilitātes (KA1) projektu pieteikumu sagatavošanu pieaugušo izglītības sektorā Erasmus+ 2017. gada konkursa ietvaros.

Lasīt vairāk »

Seminārs Rīgā par Erasmus+ mācību mobilitātes projektiem profesionālajā izglītībā

27.12.2016

2017. gada 6. janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko semināru par personu mobilitātes (KA1) projektu pieteikumu sagatavošanu profesionālās izglītības sektorā Erasmus+ 2017. gada konkursa ietvaros.

Lasīt vairāk »

Seminārs Rīgā par Erasmus+ mācību mobilitātes projektiem skolu izglītībā

27.12.2016

2017. gada 4. janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko semināru par personu mobilitātes (KA1) projektu pieteikumu sagatavošanu skolu sektorā Erasmus+ 2017. gada konkursa ietvaros.

Lasīt vairāk »