Izvērtēs paveikto EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta pētniecības un stipendiju programmā

Aktualitātes, 13.10.2016

Pirmdien, 17. oktobrī, norisināsies Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta pētījumu un stipendiju programmas vidusposma rezultātu izvērtēšanas konference. Augstākās izglītības iestāžu un pētniecības institūtu pārstāvji no Latvijas un Norvēģijas tajā iepazīstinās ar paveikto.

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) direktore Dita Traidās atzīst: “Ar Eiropas Savienības, Norvēģijas karalistes un EEZ atbalstu īstenotie pētniecības un stipendiju projekti sniedz ieguldījumu Latvijas zinātniskā un akadēmiskā personāla profesionālajā pilnveidē, kā arī studentu pētniecisko kompetenču stiprināšanā. Šie projekti ir lieliska iespēja Latvijas pētniekiem veidot ilgtermiņa sadarbību ar Norvēģiju, Lihtenšteinu un Islandi, lai kopīgi risinātu sabiedrībai aktuālas problēmas un radītu jaunas zināšanas sociālo, humanitāro zinātņu un sabiedrības veselības jomā.”

Latvijas un Norvēģijas pētnieki konferencē prezentēs starprezultātus, kas sasniegti kopīgos pētījumos tādos virzienos kā medicīna, vēža pētniecība, dabas zinātnes, bērnu ar kustību traucējumiem motorikas attīstība, valoda, dzimumsocialitāte un augstākā izglītība. Vairākos projektos pētnieki veic arī starpdisciplinārus pētījumus.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte prezentēs un piedāvās degustācijai pētniecības projektā izstrādātās diedzētās tritikāles un kailgraudu miežu pārslas. Diedzēšanas procesā graudos norit intensīvi bioķīmiskie procesi, kas paaugstina to bioloģisko vērtību, piemēram, palielina vitamīnu un fenolu saturu. No diedzētajiem graudiem izgatavo pārslas ar samazinātu glikēmisko indeksu, kas nozīmē, ka produkts neizraisa straujas cukura līmeņa svārstības asinīs. Projektā meklē inovatīvus risinājumus arī kailgraudu auzu izmantošanai.

Latvijas Universitāte ir izstrādājusi un validējusi jaunu analītisku metodi farmaceitisko savienojumu atlikumu noteikšanai apkārtējā vidē. Šobrīd ir uzsākti pētījumi par šo savienojumu bioakumulācijas principiem un tiek vērtētas to bionoārdīšanās iespējas, lai samazinātu nevēlamu uzkrāšanos Latvijas un Norvēģijas apkārtējā vidē.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija savukārt iepazīstinās ar pētījumu par bērnu valodas lietojumu vecumā no astoņiem mēnešiem līdz sešiem gadiem. Pētījuma noslēgumā plānots izstrādāt bērnu runas leksiskās, gramatiskās un fonoloģiskās attīstības novērtēšanas sistēmu. Tā ļaus laicīgi veikt bērnu valodas diagnostiku, palīdzot pedagogiem un bērnu vecākiem sekot līdzi bērna valodas attīstībai.

Latvijas augstskolu studentiem un mācībspēkiem EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta projektos ir iespēja studiju, pētniecības un pieredzes apmaiņas nolūkos apmeklēt Norvēģijas, Lihtenšteinas un Islandes augstskolas, savukārt minēto valstu studentiem un pētniekiem ir iespēja apmeklēt Latvijas augstākās izglītības iestādes un zinātniskos institūtus. Vienā no konferences sesijām studenti, kuri ir studējoši šo valstu augstskolās, dalīsies galvenajās atziņās par gūto pieredzi.

Šobrīd ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu pētniecības un stipendiju programmā tiek īstenoti 38 projekti - 11 no tiem pētniecības aktivitātē par kopējo finansējumu 4,4 milj. eiro un 27 projekti stipendiju aktivitātē ar finansējumu vairāk nekā viens miljons eiro. 10% abu aktivitāšu finansējuma ir no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projektu īstenošana turpināsies līdz 2017. gada pavasarim.