Pētniecības un stipendiju projektu ieviesēji saņems līdz 5000 eiro idejas īstenošanai

Aktualitātes, 01.12.2016

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas „Pētniecība un stipendijas” projektu ieviesēji varēs pieteikties līdz 5000 eiro atbalstam viena pasākuma īstenošanai.

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotajā seminārā “Divpusējā sadarbības fonda izmantošanas iespējas” interesenti uzzināja grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumos Nr.324, kas nosaka, ka viena pasākuma īstenošanai pētniecības projektu ieviesēji varēs pieteikties līdz 5000 eiro un stipendiju aktivitātes ieviesēji – līdz 2000 eiro atbalstam.

Seminārā pētniecības un stipendiju projektu ieviesēju institūciju pārstāvji (Latvijas Universitātes struktūrvienību pārstāvji, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Vidzemes augstskola, Banku augstskola) iepazinās ar atbalstāmo aktivitāšu nosacījumiem, iesniegšanas un ieviešanas beigu termiņiem, iesnieguma veidlapu aizpildīšanu un iesniegšanu.

Semināru “Divpusējā sadarbības fonda izmantošanas iespējas” VIAA rīkoja sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.