Izsludināta pieteikšanās EEZ un NFI Baltijas Pētniecības programmas tīklošanās pasākumam

Aktualitātes, 05.10.2018

Aicinām Latvijas zinātnisko institūciju doktorantus, zinātniskā grāda pretendentus un zinātniekus pieteikties dalībai tīklošanās pasākumam 2018. gada 25. oktobrī Tallinā, Igaunijā, kuru rīko Igaunijas Izglītības un pētniecības ministrija sadarbībā ar Igaunijas Zinātnes padomi un Norvēģijas zinātnes padomi.

Pasākumā Baltijas valstu un Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas zinātnieki varēs satikties un vienoties par sadarbību kopīgu pētniecības projektu izstrādei Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gadam finansētajā Baltijas pētniecības programmas (turpmāk – programma) projektu konkursā.

Dalībnieku reģistrācija ir atvērta līdz 2018. gada 20. oktobrim Igaunijas Zinātnes padomes mājaslapā, kur arī ir pieejama pasākuma programma

Tīklošanās ir plānota kā atklāšanas pasākums programmas pirmajam projektu konkursam, ko izsludinās šā gada 25. oktobrī Igaunijas Izglītības un pētniecības ministrija sadarbībā ar Igaunijas Zinātnes padomi un Norvēģijas zinātnes padomi. Informācija par programmas projektu konkursu ir pieejama šeit.

Latvijas zinātnieki, kuri piedalīsies pasākumā, līdz 22. oktobrim  var pieteikties ceļa un uzturēšanās izdevumu kompensācijai, sīkāka informācija - nolikums un pieteikuma veidlapa - pieejama VIAA mājaslapas sadāļā Dokumenti un veidlapas

Baltijas pētniecības programma ir izveidota, lai stiprinātu daudzpusējas attiecības ar mērķi veicināt spēcīgu un ilgtspējīgu sadarbību, zināšanu apmaiņu, papildināmību, kapacitātes un kompetences veidošanu, turpmāko sadarbību starp pētniecības organizācijām Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā un Baltijas valstīs. Viens no programmas nozīmīgiem mērķiem ir radīt Baltijas reģionā pievienoto vērtību gan pētniecībā, gan ekonomikā, stiprināt cilvēkresursus pētniecībā, iesaistot doktorantus un pēcdoktorantus projektos.

Sadarbības projektus pētniecībā starp trim Baltijas valstīm un donorvalstīm - Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu varēs īstenot līdz 2024. gada 30. aprīlim ar kopējo programmas finansējumu 22 miljoni eiro. Kopā programmā plānoti trīs atklātie konkursi: pirmais – Igaunijā 2018. gadā, otrs – Latvijā 2019. gadā, un trešais - Lietuvā (2019/2020).

Pirmajā konkursā projektus varēs iesniegt līdz 2019. gada 31. janvārim, projektu koordinators būs Igaunijas pētniecības organizācija, sadarbības partneri no Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas, kā arī no Latvijas un Lietuvas.

Papildu informācija:

Andris Šķesters,
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
vecākais eksperts
andris.skesters@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67358450