Izsludināts Baltijas Pētniecības programmas pirmais projektu konkurss

Aktualitātes, 02.11.2018

Igaunijas Izglītības un pētniecības ministrija sadarbībā ar Igaunijas Pētniecības padomi un Norvēģijas Pētniecības padomi ir izsludinājusi Baltijas Pētniecības programmas pirmo projektu konkursu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. periodā. Projektu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 31. janvāris.

Baltijas pētniecības programma ir izveidota, lai stiprinātu daudzpusējas attiecības ar mērķi veicināt spēcīgu un ilgtspējīgu sadarbību, zināšanu apmaiņu, papildināmību, kapacitātes un kompetences veidošanu, turpmāko sadarbību starp pētniecības organizācijām Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā un Baltijas valstīs. Viens no programmas nozīmīgiem uzdevumiem ir radīt Baltijas reģionā pievienoto vērtību gan pētniecībā, gan ekonomikā, stiprināt cilvēkresursus pētniecībā, iesaistot doktorantus un pēcdoktorantus projektos.

Sadarbības projektus pētniecībā starp trim saņēmējvalstīm – Latviju, Igauniju un Lietuvu, un donorvalstīm - Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu varēs īstenot līdz 2024. gada 30. aprīlim ar kopējo programmas finansējumu 22 miljoni eiro. Kopā programmā plānoti trīs atklātie konkursi: pirmais – izsludināts Igaunijā 2018. gada 25. oktobrī, otrs – Latvijā 2019. gadā, un trešais - Lietuvā (2019/2020).

Pirmajā projektu konkursā projektu koordinators/iesniedzējs ir Igaunijas pētniecības organizācija, sadarbības partneri no Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas, kā arī no Latvijas un Lietuvas. Detalizētāka informācija par projektu konkursu un atbildes uz biežāk uzdotiem jautājumiem ir pieejamama Igaunijas Pētniecības padomes mājaslapā.

Baltijas valstu un programmas donorvalstu (Norvēģija, Īslande un Lihtenšteina) zinātnieki 2018. gada 25. oktobrī tikās Tallinā Baltijas Pētniecības programmas uzsākšanas un tīklošanas pasākumā, lai vienotos par sadarbību pētniecības projektu sagatavošanā. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 200 zinātnieki, tai skaitā vairāk nekā 60 doktoranti, zinātniskā grāda pretendenti un zinātnieki no Latvijas zinātniskajām institūcijām. Pasākuma prezentācijas ir pieejamas Igaunijas Pētniecības padomes mājaslapā

Papildu informācija:
Katrin Piller
Igaunijas Pētniecības padomes pārstāve
E-pasts: Katrin.piller@etag.ee
Tālrunis: +372 731 7382