Daugavpilī attīstīs inovāciju centru STEM zinātnes jomās

Aktualitātes, 13.08.2020

2020. gada 14. augustā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) direktore Dita Traidās un Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs parakstīja līgumu par Norvēģijas grantu projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” īstenošanu.

Sadarbībā ar projekta partneriem, Tronheimas zinātnes centru Norvēģijā un Daugavpils Universitāti, Daugavpils pilsētas dome plāno radīt interaktīvu vidi un jaunas prasmju un zināšanu apguves iespējas ne tikai skolēniem un studentiem, bet arī izglītības speciālistiem, attīstot viņu kompetences un zināšanas STEM zinātnes jomās. “Esmu pārliecināta, ka Daugavpils inovāciju centra izveide ir būtisks ieguldījums iespējai pilsētā radīt telpu dažādu zinātnes jomu aizraujošai izziņai un popularizēšanai bērnu un jauniešu auditorijā. Daugavpils papildinās ar nozīmīgu ieguldījumu jauniešu interešu un zinātnes centru attīstību Latvijā, kas šobrīd strauji attīstās, kļūstot par mūsdienīgu un radošas izglītības telpu gan pilsētai un visiem Latgales reģiona iedzīvotājiem, gan arī pilsētas viesiem,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

Trīs gadu laikā inovāciju centrā plānots izveidot dažādas interešu izglītības programmas, aktivitātes un nodarbības, tematiskās ekspozīcijas, pieredzes apmaiņas vizītes un seminārus, darbnīcas, koprades telpas, publiskus un ārpus centra pasākumus bērniem un jauniešiem, lai vairotu zinātkāri par uzņēmējdarbību un karjeras izvēli STEM jomās.

Projektu “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” īstenos jau esošajā Daugavpils Inovāciju centra ēkā, kurā paredzēta renovācija, kas ieviesīs telpās modernu un stilizētu iekārtojumu, kā arī papildinās ar tehnoloģiskajiem un radošajiem risinājumiem. „Man ir patiess prieks, ka pavisam drīz ēka, kas ir zīmīga vairākām daugavpiliešu paaudzēm, tiks renovēta un atdzimstot kļūs par mājvietu atjaunotajam un paplašinātajam inovāciju centram. Rezultātā mūsu bērni un jaunieši iegūs patiesi lielisku vietu, kur attīstīt prasmes un iemaņas, kā arī interesantā un pieejamā veidā izzinot visai sarežģīto, bet ļoti svarīgo uzņēmējdarbības jomu. Tas paplašinās viņu redzesloku un pavērs jaunas iespējas profesijas izvēlē. Ar lielu pārliecību pieļauju, ka kāds no tiem, kas uzsāks izziņas ceļu šajā centrā, nākotnē izveidos mūsu pilsētā interesantus un vajadzīgus uzņēmumus un projektus,” stāsta Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs.

Projektu “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” finansē EEZ/N (Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas) grantu programma “Pētniecība un izglītība”. Tā kopējās izmaksas ir 2 011 605,00 eiro, no kuriem 1 538 877,40 eiro ir Norvēģijas granta finansējums, 271 566,60 eiro – Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums, bet 201 161,00 eiro – Daugavpils novada pašvaldības naudas ieguldījumi. Projektu Daugavpils pilsētas dome īstenos ciešā sadarbībā starp projektā iesaistītajiem partneriem - Tronheimas Zinātnes centru (Norvēģija) un Daugavpils Universitāti,  kā arī citiem zinātnes un inovāciju centriem Latvijā.

EEZ/N grantu programmas “Pētniecība un izglītība” apsaimniekotājs ir Izglītības un zinātnes ministrija, kas atbild par programmas koncepcijas izveidi, efektīvāku finanšu instrumentu īstenošanu un mērķtiecīgu atbalstu prioritārajās jomās. Savukārt VIAA kā programmas ieviesējs veic projektu vērtēšanu, īstenošanas uzraudzību un kontroli.