Tiešsaistē informē par Baltijas Pētniecības programmas konkursu Latvijā

Aktualitātes, 25.08.2020

2020. gada 26. augustā Valsts izglītības un attīstības aģentūra (VIAA) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) organizē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas (EEZ/N) grantu Baltijas pētniecības programmas trešā konkursa atklāšanas pasākumu Latvijā, lai iepazīstinātu vairāk nekā 300 potenciālos projektu iesniegumu iesniedzējus ar konkursa prasībām.

Zinātnieki, zinātniskā grāda pretendenti, doktoranti un sadarbības projektu vadītāji no zinātniskajām institūcijām Latvijā, Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā, Igaunijā, Lietuvā, kā arī citām valstīm piedalās Baltijas pētniecības programmas Latvijas konkursa atklāšanas pasākumā, lai iepazītos ar konkursa nosacījumiem,  piecām tēmām un to apakštēmām, izaicinājumiem un prioritātēm, stratēģiskajiem uzstādījumiem, projektu iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanas kārtību, kā arī ar informāciju par programmas īstenošanas progresu Igaunijā un Lietuvā. Programmas īstenošanas laikā jau izsludināti trīs atklāti konkursi: viens Igaunijā, viens Lietuvā un tagad arī Latvijā.

Atklāšanas pasākumā piedalās Norvēģijas vēstnieks Latvijā, viņa ekselence Kristians Ēdegords (Kristian Ødegaard), kurš uzsver Norvēģijas lomu un nozīmi Baltijas valstu sociālajā un ekonomiskajā izaugsmē: “Covid-19 laiks ir parādījis, ka mums nepieciešams sadarboties, lai mēs iegūtu labāku rezultātu, līdz ar to vēlamies atbalstīt zinātniekus no Baltijas valstīm un Norvēģijas, un kopīgi attīstīt pētījumus, kas sniedz sabiedrībai labumu.” Tāpat pasākumā piedalās IZM valsts sekretāra vietnieks Dmitrijs Stepanovs, VIAA direktore Dita Traidās, kā arī IZM nozaru eksperti un Baltijas pētniecības programmas pārstāvji no Baltijas valstīm un Norvēģijas. Savukārt par programmas stratēģiskajiem uzstādījumiem informē Norvēģijas Pētniecības padomes pārstāvis.

Par projektu iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanas kārtību stāsta VIAA eksperti. VIAA direktore Dita Traidās uzsver: “Baltijas Pētniecības programma Latvijā sniedz mūsu pētniekiem unikālu iespēju sadarboties un apmainīties ar pieredzi Baltijas valstu un donorvalstu starpā. Izmantojot šādu iespēju, mēs spēsim uzlabot Baltijas valstu pētniecības sniegumu starptautiskā līmenī, kā arī radīt ilgtspējīgu sadarbību ar programmas īstenošanā iesaistītajām zinātniskajām institūcijām.”

Eksperti no IZM informē par konkursa prioritātēm, kā arī piecām konkursa tēmām un apakštēmām: sabiedrības veselība un e- veselība, migrācija un sociālā iekļaušana, kiberdrošība un sabiedrības drošība, reģionālā ekonomiskā attīstība, nodarbinātība, darba tirgus regulējums un sociālā politika un inovatīvi risinājumi efektīvai un ilgtspējīgai resursu izmantošanai.

Sadarbības projektu iesniegumus varēs iesniegt elektroniskā veidā, izmantojot VIAA sistēmu rsgrants.viaa.gov.lv līdz 2020. gada 19. oktobrim. Plašāka informācija par konkursu, kā arī ar to saistītajiem dokumentiem pieejama EEZ un Norvēģiju grantu mājaslapā eeagrants.lv.

Atklāšanas pasākuma ieraksts būs pieejams VIAA Youtube kontā pēc pasākuma.

Baltijas pētniecības programma ir viena no EEZ/N finanšu instrumenta programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātēm, kas stiprina Baltijas valstu sadarbību pētniecībā. Programmas kopējais finansējums ir 23,5 milj. eiro, bet Latvijas konkursam piešķirti 7 541 272 eiro.

EEZ/N grantu programmas “Pētniecība un izglītība” apsaimniekotājs ir IZM, kas atbild par programmas īstenošanu Latvijā. Savukārt VIAA kā programmas ieviesējs veic projektu iesniegumu atlasi, pieņem lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu, slēdz līgumu ar līdzfinansējuma saņēmēju un veic programmas līdzfinansēto projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli.