Sākusies pieteikšanās stipendijai augsta līmeņa zinātnes praksei

04.03.2021

skats no augsas uz Parizi

Francijas vēstniecība Latvijā un Francijas institūts Latvijā piedāvā jaunu mobilitātes programmu jaunajiem pētniekiem - augsta līmeņa zinātnes praksi, kur programmas dalībnieki saņem stipendiju. Pieteikšanās stipendiju programmai notiek līdz 2021. gada 1. jūnijam.

Lasīt vairāk »

Erasmus+ pētījumā analizētas mobilitātes dalībnieku turpmākās gaitas

04.03.2021

meitene ar gramatam atskatas atpakal

Publicēts Erasmus+ starptautiskās sadarbības aktivitāšu (Transnational Cooperation Activities – TCA) ietvaros veiktais pētījums “Starptautiskās mobilitātes dalībnieku profesionālās izglītības jomā turpmākās gaitas”, kurā analizēta mobilitātes ietekme uz profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu darba gaitām un mobilitātes laikā iegūtajām kompetencēm un prasmēm, kuras ir noderīgas darba tirgū.

Lasīt vairāk »

Pagarināta pieteikšanās Ķīnas Tautas Republikas valdības stipendijām

04.03.2021

studente ar mugursomu Ķīnā

Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) valdība piedāvā Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam piecas stipendijas studijām un pētniecībai Ķīnā 2021./2022. akadēmiskajā gadā. Pieteikšanās stipendijām ir atvērta līdz 2021. gada 15. marta plkst. 14.00.

Lasīt vairāk »

Notiks informācijas sesija par jauno konkursu ERA-NET CHANSE

04.03.2021

meitene skatas mobilaja telefona

2021. gada 15. martā plkst. 11:00 pēc Latvijas laika notiks ERA-NET Cofund CHANSE organizēta virtuāla informācijas sesija, kurā aicināti piedalīties potenciālie projektu pieteicēji. Sesijas laikā būs sniegta detalizēta informācija par CHANSE 2021. gada projektu konkursu, tostarp konkursa tematiku un prioritātēm, atbilstības prasībām projektu pieteicējiem, projektu pieteikšanas un novērtēšanas procedūrām, kā arī būs iespēja piedalīties jautājumu un atbilžu sesijā.

Lasīt vairāk »

Izsludināta pieteikšanās Izraēlas Ārlietu ministrijas stipendijām

03.03.2021

meitene tur rokās Izraelas karogu

Līdz 2021. gada 25. martam Izraēlas Ārlietu ministrija Latvijas pilsoņiem piedāvā pieteikties stipendijām vasaras valodas kursiem (Ulpan), maģistra un doktorantūras programmām (nav pieejamas veterinārmedicīnas un medicīnas studijām) un pētniecībai 2021./2022. akadēmiskajā gadā. 

Lasīt vairāk »

Atvērta pieteikšanās Francijas valdības stipendijām studijām Francijā

03.03.2021

meitene stav ar Francijas karogu pie senas pils

Līdz 2021. gada 31. martam Latvijas studenti var pieteikties ikgadējai Francijas valdības stipendijai studijām Francijā 2021./2022. akadēmiskajā gadā. Programmas dalībniekiem studiju laikā ir iespēja gan paaugstināt savas profesionālās zināšanas, gan arī iegūt bagātu kultūras un intelektuālo pieredzi.

Lasīt vairāk »

Sākusies pieteikšanās Francijas valdības stipendijai studijām doktorantūrā Latvijā un Francijā

02.03.2021

absolventa cepurite uz datora

Francijas valdība aicina pieteikties stipendijām studentus, kuri vēlas izstrādāt promocijas darbu ar diviem zinātniskajiem vadītājiem, kas veicinātu Francijas un Latvijas zinātnisko sadarbību. Kopīgās doktorantūras studijas jaunajiem pētniekiem sniedz iespēju strādāt divās komandās, divu zinātnisko vadītāju uzraudzībā. Šis studiju veids ļauj piekļūt plašākam resursu klāstam, izmantot papildu zināšanas un noslēgumā iegūt abu valstu zinātniskos grādus.

Lasīt vairāk »

Eurydice ziņojumā analizēta augstākās izglītības maksa un finansiālais atbalsts studentiem Eiropā

02.03.2021

Eurydice gramatas uz galda absolventa cepure virsu krajkasei ar naudu

Pieejams gadskārtējais Eurydice pētījums angļu valodā par mācību gada maksu, kā arī stipendiju un aizdevumu saņemšanas iespējām valsts finansētās augstākās izglītības iestādēs “Maksa par augstāko izglītību un finansiālo atbalstu studentiem Eiropā 2020/21”. Tajā apkopota informācija par 38 Eiropas Savienības dalībvalstu, tostarp Latvijas, augstākās izglītības maksu un finansiālo atbalstu sistēmām.

Lasīt vairāk »