Eiropas Augstākās izglītības telpas Progresa ziņojums

 

Eiropas Komisija š.g. maijā ir publicējusi Eiropas Augstākās izglītības telpas Progresa ziņojumu 2015 (The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report)

 

 

Lasīt/
lejupielādēt

 

EK informatīvais materiāls par ECTS/DS Atzinības zīmju ieguvējiem 2011-2012

 

Eiropas Komisija ir sagatavojusi un publicējusi brošūru par augstākās izglītības institūcijām - ECTS/DS Atzinības zīmju ieguvējām 2011.-2012.gadā.  

Lasīt/

lejupielādēt

Mūžizglītības ziņu izdevums Nr.2/2013

 

 • Publicētas programmas Erasmus+ vadlīnijas;
 • Baltic Expro 2013 atziņas: kā stāstīt par savu projektu medijiem;
 • Pasniegtas projektu kvalitātes balvas “Spārni 2013”;
 • Pārskats par 2013. gada ES Mūžizglītības programmas  projektu pieteikumu konkursu;
 • INTERUV projekts: kopīgu starptautisku studiju programmu izveides veicinātājs;
 • Konference Viļņā atklāj, kā ES projekti var veicināt skolu attīstību;
 • Latvijā viesojās vadošie izglītības darbinieki no Eiropas;
 • Biežāk uzdotie jautājumi par Erasmus iespējām studentiem;
 • Aizkraukles seniori māca tautas dejas Turcijā;
 • Diskutē par iepriekšējo zināšanu un mācīšanās pieredzes atzīšanu.
  Lasīt/
lejupielādēt

EACEA informatīvie materiāli par Boloņas procesa ekspertu aktivitātēm 

Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (Education Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)) ir sagatavojusi un publicējusi trīs informatīvus materiālus par Boloņas procesa ekspertu aktivitātēm dažādās Boloņas procesa dalībvalstīs, t.sk. Latvijā, šādos laika posmos: 

 

 

 

 

 

 

 

Lejupielādēt

IZM ziņu izdevums Nr.60/2012.g. maijs (8.lpp.)

 

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ziņu izdevumā lasiet par konferenci “Erasmus programma un Boloņas process – to loma izglītības internacionalizācijā”. Konferencē tika izvērtēts Eiropas vienotās izglītības telpas izveides progress.

 

Lejupielādēt 

Mūžizglītības ziņu izdevums Nr.1/2012

 • Par Erasmus 25. gadadienai un Boloņas procesa aktualitātēm veltīto konferenci;
 • Erasmus mobilitātes statistika 2010./2011. akadēmiskajam gadam;
 • Par Comenius partnerībām veltītu starptautisku konferenci; 
 • Par Grundtvig konferenci "Pieaugušo izglītotāju profesionālā attīstība un mobilitāte" Florencē;
 • Mūžizglītības programmas dalībnieku pieredzes stāsti;
 • Erasmus mobilitātes statistika 2010./2011. akadēmiskajam gadam;
 • Pārskats par 2012. gada ES Mūžizglītības programmas projektu pieteikumu konkursu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lejupielādēt:

muzizglitiba_2012_1.pdf?d=files/news/13952/muzizglitiba_2012_1.pdf

Mūžizglītības ziņu izdevums 2011/2 

 • Svinam Erasmus 25.gadskārtu, intervija ar Erasmus vēstnieci Latvijā;
 • Izvēlēti Mūžizglītības programmas „spārnotākie” projekti;
 • Izsludināts 2012.gada konkurss Erasmus Mundus programmā;
 • Par Erasmus Mundus EMAP2 projektu;
 • Par projektu, kas veicina Boloņas procesa ieviešanu Latvijā;
 • EK izstrādājusi jaunu atskaišu sistēmu Leonardo da Vinci mobilitātes projektiem;
 • Par konferenci: „Pamatkompetenču attīstība bērnu sagatavošanai skolai”.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lejupielādēt:

muzizglitibas_zinu_izd_2011_2.pdf?d=files/news/13952/muzizglitibas_zinu_izd_2011_2.pdf