Projekts „Boloņas procesa nacionālie eksperti 2011-2013”

Projekts „Boloņas procesa nacionālie eksperti 2011-2013” ir Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas ietvaros īstenots projekts, lai veicinātu Boloņas procesa ieviešanu dalībvalstīs.

Projektu īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar 5 nominētajiem Boloņas ekspertiem:

Andrejs RAUHVARGERS Latvijas Rektoru Padomes ģenerālsekretārs,
Latvijas Universitātes profesors
Uldis SUKOVSKIS Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) mācību prorektors, RTU profesors
Sandra KRAŽE Banku augstskolas Starptautiskās sadarbības vadītāja, docente
Baiba RAMIŅA Akadēmiskās informācijas centra direktore
Asnāte KAŽOKA RTU studente (nominējusi Latvijas Studentu apvienība)

 

Projekta mērķi

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu augstākās izglītības institūcijām:

 • Nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras (NKI) ieviešanā;
 • atzīšanas jautājumos (Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēma (ECTS) un diploma pielikumi (Diploma Supplement));
 • kopīgo programmu ieviešanā;
 • veicināt mūžizglītību, attīstot sistēmu iepriekšējo zināšanu un mācīšanās pieredzes atzīšanai (Recognition of Prior Learning).
Mērķauditorija
 • Augstākās izglītības iestādes, to vadība un personāls, studenti;
 • Citi Boloņas procesa jautājumu un aktualitāšu interesenti.
Projekta ilgums 01.07.2011. - 31.12.2013.
Projekta kopsumma 36 868,00 EUR, t.sk. Eiropas Komisijas finansējums – 32 322,00 EUR (jeb 87,67% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas).
Projekta Boloņas procesa nacionālie eksperti 2011-2013”  aktivitātes
 • Boloņas procesa ekspertu dalība starptautiskos un nacionālos semināros, un konferencēs; 
 • Boloņas procesa nacionālās interneta bibliotēkas resursu aktualizēšana; 
 • Konferences, semināri, informācijas izplatīšana un konsultācijas augstākās izglītības iestādēm, to vadībai un personālam, studentiem un citiem interesentiem par aktuālajiem Boloņas procesa jautājumiem, t.sk. ar iespēju uzdot jautājumus/saņemt atbildes Boloņas procesa E-forumā, ko plānots izveidot VIAA mājas lapā:
  - NKI ieviešana,
  - atzīšanas jautājumi - Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēma, diploma pielikumi,
  - kopīgo programmu ieviešana,
  - iepriekšējo zināšanu un mācīšanās pieredzes atzīšana. 
Papildu informācija

Vairāk informācijas par Boloņas procesu un tā aktualitātēm lasiet:

 Kontaktinformācija

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
ES Mūžizglītības programmas departaments
Erasmus nodaļas vadītāja vietniece - projekta koordinatore
Antra Meņģele, e-pasts: antra.mengele@viaa.gov.lv, tālr. 67559493