Reorganizēs ES Mūžizglītības programmu

25.11.2011

No 2014.gada septiņas pašreizējās Eiropas Savienības (ES) un starptautiskās izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmas, tai skaitā Mūžizglītības programmu, aizstās viena – „Erasmus visiem”. Tas uzlabos efektivitāti, vienkāršos pieteikšanos projektu konkursiem un samazinās programmu dublēšanos un fragmentāciju.

Programma „Erasmus visiem” sevī apvienos Mūžizglītības programmu (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), “Jaunatne darbībā”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink un divpusējās sadarbības programmas ar industrializētajām valstīm. Jaunā programma studentiem, stažieriem, jauniešiem, skolotājiem, jaunatnes jomas darbiniekiem un citiem interesentiem varēs piedāvāt daudz vairāk iespēju pilnveidot prasmes, stimulēt personīgo izaugsmi un uzlabot nodarbinātības iespējas. “Erasmus visiem” veicinās arī pētniecību un augstskolu sadarbību, kā arī atbalstīs sportu visiem pieejamā līmenī.

Eiropas Komisija (EK) jaunajai programmai “Erasmus visiem” 2014.–2020.gadam piešķīrusi 19 miljardus eiro, kas ir aptuveni par 70 % vairāk nekā pašreizējā 2007.-2013.gada periodā. Tādējādi gandrīz pieciem miljoniem cilvēku būs iespēja izglītoties un gūt praktisku pieredzi ārzemēs. Divas trešdaļas finansējuma paredzētas mobilitātēm. (mp_reorganizacija_pielikums.doc?d=files/news/12736/mp_reorganizacija_pielikums.doc EK ierosinātais finansējums pa nozarēm 2014.–2020.gadam.)

Erasmus visiem” paredz šādas iespējas:

  • 2,2 milj. augstākās un 735 000 profesionālās izglītības studentu saņems stipendijām ārzemēs;
  • 1 milj. skolotāju, pasniedzēju un izglītības darbinieku saņems finansējumu profesionālajai pilnveidei;
  • 700 000 jauniešu stažēsies ārvalstu uzņēmumos;
  • 330 000 maģistrantūras studentu varēs izmantot jaunās kredītu garantiju shēmas studiju finansēšanai;
  • 540 000 jauniešu iesaistīsies brīvprātīgā darbā ārzemēs vai jaunatnes apmaiņas programmās;
  • 34 000 studentu saņems stipendijas kopīgajam grādam, kas ietver studijas vismaz divās ārvalstu augstskolās;
  • 115 000 izglītībā, apmācībā vai jaunatnes aktivitātēs iesaistītas organizācijas saņems finansējumu 20 000 “stratēģisko partnerību” veidošanai;
  • 4000 izglītības iestādes un uzņēmumi veidos 400 “zināšanu apvienības” un “nozaru prasmju apvienības”, lai sekmētu nodarbinātības iespējas, inovācijas un uzņēmējdarbību.
  Jauno programmu vēl apspriedīs 27 dalībvalstis un Eiropas Parlaments. Vairāk informācijas Eiropas Komisijas mājas lapā.