Pagarināta pieteikšanās Comenius kontaktsemināram Beļģijā (Liège)

08.08.2012

No 2012.gada 9. līdz 12.decembrim Beļģijas nacionālā aģentūra rīko Comenius programmas kontaktsemināru „European partnerships against early school leaving”. Tajā Latvijas skolu pārstāvjiem (vidusskolu direktoriem un skolotājiem) būs iespēja satikt un iepazīt potenciālos Comenius skolu partnerības projekta partnerus un izstrādāt projektu iesniegumus 2013.gada konkursam.

 

Ielūgums: iel_gums.doc?d=files/news/15337/iel_gums.doc

Darba programma: darba_programma.doc?d=files/news/15337/darba_programma.doc

Papildus informācija: apraksts.doc?d=files/news/15337/apraksts.doc

Kontaktsemināra darba valodas - franču un vācu.

Kontaktsemināra izmaksu finansēšanai ir iespējams pieteikt Comenius sagatavošanas vizīti. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas. Prioritāte tiks dota tiem iesniegumiem, kurus iesniegs skolas, kas nekad iepriekš nav piedalījušās skolu partnerībās.

Projekta iesniegumus kontaktsemināram jāiesniedz līdz šī gada 31.augustam (pasta zīmogs). Adrese: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050.

Vairāk informācijas par kontaktsemināru, pieteikšanās termiņiem un sagatavošanas vizīšu iesniegumiem var saņemt pie programmas speciālistes Vinetas Bringules (tālr.: 67814739, e-pasts: vineta.bringule@viaa.gov.lv) kā arī VIAA mājas lapas sadaļā Comenius>>Sagatavošanas vizītes.