Pagarināta pieteikšanās Comenius skolu partnerību kontaktsemināram Beļģijā (Alden Biesen)

27.08.2012

No 2012.gada 28.novembrim līdz 2.decembrim Beļģijas nacionālā aģentūra rīko Comenius programmas kontaktsemināru „International cooperation between vocational schools”. Tajā Latvijas skolu pārstāvjiem (vispārējās profesionālās izglītības skolu direktoriem un skolotājiem) būs iespēja satikt un iepazīt potenciālos Comenius skolu partnerības projekta partnerus un izstrādāt projektu iesniegumus 2013.gada konkursam.

Ielūgums: iel_gums.pdf?d=files/news/15689/iel_gums.pdf

Darba programma: darba_k_rt_ba.pdf?d=files/news/15689/darba_k_rt_ba.pdf

Papildus informācija: papildus_inform_cija.pdf?d=files/news/15689/papildus_inform_cija.pdf

Informācija veidlapas C.2. punkta aizpildīšanai: c.2.hostorganisation_epos.doc?d=files/news/15689/c.2.hostorganisation_epos.doc

Kontaktsemināra izmaksu finansēšanai ir iespējams pieteikt Comenius sagatavošanas vizīti. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejama 1 vieta. Prioritāte tiks dota tiem iesniegumiem, kurus iesniegs skolas, kas nekad iepriekš nav piedalījušās skolu partnerībās.

Projekta iesniegumus kontaktsemināram jāiesniedz līdz šī gada 7.septembrim (pasta zīmogs). Adrese: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050.

Vairāk informācijas par kontaktsemināru, pieteikšanās termiņiem un sagatavošanas vizīšu iesniegumiem var saņemt pie programmas speciālistes Vinetas Bringules (tālr.: 67814739, e-pasts: vineta.bringule@viaa.gov.lv) kā arī VIAA mājas lapas sadaļā Comenius» Sagatavošanas vizītes.